Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Pitkäikäisyys voi toimia voimavarana ja mahdollisuutena sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Valtaosa ikääntyneestä väestöstä elää elämäänsä itsenäisesti ja toimintakykyisinä. Palvelujärjestelmässä painopiste on ikääntyvän yksilön terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa sekä ongelmien varhaisessa tunnistamisessa.

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut -opintojakso tutustuttaa sinut ikääntymisen teorioihin sekä pitkäikäisyyteen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Perehdyt myös vanhuuteen varautumiseen ja ikääntyvän väestön terveyteen. Opintojaksolla ikääntymistä tarkastellaan monitieteisesti ja saat näkökulmia esimerkiksi ikääntymisestä suhteessa mediaan, monikulttuurisuuteen sekä ympäristöön. Lisäksi saat perustietoa ikääntyneiden palvelujärjestelmästä ja sen rakenteista, palveluiden eettisistä lähtökohdista sekä lainsäädännöstä.

Kurssi on tarkoitettu niin sote-alan ammattilaisille kuin muillekin ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Opintopistemäärä: 5 op
Opintojaksokoodi: SOTE0021
Lisätietoa opinto-oppaasta

 

Ilmoittautuminen

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat.
  • Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 75 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

 

Kuuntele opintojaksoon liittyvä podcast

 

Sinua voisi kiinnostaa myös opintojaksomme…

“Opintojakson aiheet olivat monipuolisia ja opettajat asiantuntevia.”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain