Koulutusteema: Palvelujen kehittäminen ja muutos

Palvelujen kehittäminen ja muutos

Kaikkien Sote-akatemian opintojen läpileikkavana teemana on palvelujen kehittäminen ja opiskelijan valmistaminen muuttuvaan ja kehittyvään työympäristöön kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Tähän listaan on koottuna opintoja, joissa palveluiden uudistuminen näkyy vahvimmin.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa

Muita koulutusteemojamme