Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Opi digitalisaation mahdollisuuksista osana asiakaskeskeisempää palvelua!

Opintojakson keskeisenä teemana on asiakkaan – erityisesti lasten, nuorten ja perheiden – palvelupolku sekä siihen kytkeytyvät digitaaliset toteutukset ja mahdollisuudet. Tulet tarkastelemaan mm. sitä, miten digitalisaation keinoin palveluja voitaisiin kehittää entistä asiakaskeskeisemmiksi, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa ja opit ymmärtämään digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Tämä opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitalisaation mahdollisuuksista erityisesti soteko-alojen palvelupolulla. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla olevat esimerkit ovat pääasiassa sosiaalialalta (kuten lastensuojelu ja perhepalvelut) mutta palvelupolun oppeja ja esimerkkejä voi hyödyntää laajemminkin.

Yhteistyökumppani:

Pelastakaa lapset ry logo

 

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: SOTE0018
Lisätietoja opinto-oppaassa.

Avoin verkkokurssi – alustava avausaikataulu elokuu 2023

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän, hän voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja osallistua tenttiin.
Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: ilmoitetaan myöhemmin

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Syksyn ilmoittautumiskausi: ilmoitetaan myöhemmin
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: ilmoitetaan myöhemmin
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

Selaa opintojaksoja teemoittain