Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

MOOC-kurssi.

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan huolta herättäviä tilanteita ja kysymyksiä siitä, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea monitoimijaisesti. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja poliisin työssä, mutta sen roolista ei useinkaan tiedetä riittävästi. 

Tällä kaikille avoimella MOOC-opintojaksolla voit vahvistaa omaa ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Opintojakso tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opit myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista esimerkiksi eri ilmoitusvelvollisuustilanteissa ja ymmärrät paremmin mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Tämä MOOC sopii erityisesti kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden lastensuojelun lähialojen ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

Yhteistyökumppanit:

UEF logo

Savonia-ammattikorkeakoulun logoTurun ammattikorkeakoulun logo

 

 

 

Opintopisteet: 3 op
Opintojaksokoodi: SOTE0013
Lisätietoja opinto-oppaasta

Avoin verkko-opintojakso, tutustu täällä!

 

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän, hän voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja osallistua tenttiin.
Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti
Ilmoittautumisaika: 11.8.2022–2.6.2023

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti
Syksyn ilmoittautumiskausi: 11.8.–4.12.2022
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 5.12.2022–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

”Työskentelen lastensuojelussa ja kaikki kurssilla läpikäydyt asiat vahvistivat omaa osaamistani ja tietämystäni.”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain