Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan huolta herättäviä tilanteita ja kysymyksiä siitä, miten lapsia ja perheitä voidaan tukea monitoimijaisesti. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja poliisin työssä, mutta sen roolista ei useinkaan tiedetä riittävästi. 

Tällä kaikille avoimella MOOC-opintojaksolla voit vahvistaa omaa ammatillista osaamistasi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään monitoimijaiseen työotteeseen. Opintojakso tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä siitä, miten lastensuojelun näkökulmaa voi toteuttaa monitoimijaisissa verkostoissa. Opit myös perusteita lastensuojelulainsäädännön velvoitteista esimerkiksi eri ilmoitusvelvollisuustilanteissa ja ymmärrät paremmin mikä on kunkin toimijan rooli lastensuojelutyön kokonaisuudessa.

Tämä MOOC sopii erityisesti kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden lastensuojelun lähialojen ammattilaisille, jotka haluavat saada tietoa lastensuojelun yhteiskunnallisesta tarkoituksesta ja tehtävästä, eri alojen ammattilaisten yhteisestä toiminnasta, lastensuojelun prosesseista ja lastensuojelulain velvoitteista.

Yhteistyökumppanit:

UEF logo

Savonia-ammattikorkeakoulun logoTurun ammattikorkeakoulun logo

 

 


Opintopisteet:
3 op

Opintojaksokoodi: SOTE0013
Lisätietoja opinto-oppaasta

Avoin verkko-opintojakso, tutustu täällä!

 

Ilmoittautuminen

Mikäli haluat suoritusmerkinnän, voit ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja tehdä vaadittavat tehtävät oppimisympäristössä. Vain ilmoittautuneet saavat pääsyn opintojakson tehtäviin/tenttiin.

Voit ilmoittautua suorittajaksi kesätaukoa lukuun ottamatta vuoden ympäri. Suoritusohjeet saat ilmoittautumisesta seuraavan kuukauden ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Poikkeuksena on tammikuu, jolloin suoritusohjeet lähetetään toisella kokonaisella viikolla ja heinäkuu, jolloin suoritusohjeita ei lähetetä. Opintojakson voit suorittaa itsenäisesti ympäri vuoden.

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat.
  • Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 36 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

”Työskentelen lastensuojelussa ja kaikki kurssilla läpikäydyt asiat vahvistivat omaa osaamistani ja tietämystäni.”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain