Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tervetuloa opiskelemaan, mitä systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskennellessä tarkoittaa.

Systeemisyydestä puhutaan paljon. Aihe on erityisen ajankohtainen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisilla. Mutta mitä systeemisyydellä todellisuudessa tarkoitetaan, millaisiin teoria- ja arvolähtökohtiin systeemisyys perustuu ja miten systeemisyyttä toteutetaan?

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdyt systeemisen työotteen teoreettisiin lähtökohtiin ja periaatteisiin kuten lapsen oikeudet, lapsi- ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja monialainen yhteistyö. Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat myös vuorovaikutustaidot monialaisessa lapsi- ja perhelähtöisessä työssä sekä systeemisen työskentelyn tuomat hyödyt ja mahdollisuudet niin lapsille ja nuorille kuin perheelle ja ammattilaisillekin.

Voit suunnata oppimistasi valitsemalla opintojakson syventävistä teemoista itseäsi eniten kiinnostavan. Vapaavalintaiset teemat liittyvät dialogiseen työskentelymalliin, systeemiseen työotteeseen puhevammaisten henkilöiden kanssa sekä systeemisyyteen kasvatus- ja opetusyhteisöissä tai lastensuojelutyön konteksteissa. Opintojakso tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida ja pohtia systeemisyyttä osana omaa oppimista ja ajattelua.

Opintojakso on suunnattu erityisesti kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville ja näitä aloja opiskeleville henkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: SOTE0019
Lisätietoja opinto-oppaassa.

 

Ilmoittautuminen

Opintojaksosta voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijalle sekä avoimen yliopiston kautta kaikille kiinnostuneille. Voit ilmoittautua suorittajaksi kesätaukoa lukuun ottamatta vuoden ympäri. Opintojakson voit suorittaa itsenäisesti ympäri vuoden.

Suoritukset arvioidaan ja viedään opintorekisteriin vuosittain tämän aikataulun mukaisesti:

  • Suoritukset valmiina 31.1. / tulokset 21.2. mennessä
  • Suoritukset valmiina 31.3. / tulokset 21.4. mennessä
  • Suoritukset valmiina 31.5. / tulokset 21.6. mennessä
  • Suoritukset valmiina 30.9. / tulokset 21.10. mennessä
  • Suoritukset valmiina 30.11. / tulokset 21.12. mennessä

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat. Tutkinto-opiskelijana pääset vapaasti oppimisympäristöön Turun yliopiston Moodlessa. Mikäli haluat suorituksen, palauta vaaditut tehtävät/tentit ja ilmoittaudu suorittajaksi Pepin opiskelijan työpöydän kautta. Ohjeita näet myös Moodlesta.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 30 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta. Suoritusohjeet saat ilmoittautumisesta seuraavan kuukauden ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Poikkeuksena on tammikuu, jolloin suoritusohjeet lähetetään toisella kokonaisella viikolla ja heinäkuu, jolloin suoritusohjeita ei lähetetä.

Selaa opintojaksoja teemoittain