Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tervetuloa opiskelemaan, mitä systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskennellessä tarkoittaa.

Systeemisyydestä puhutaan paljon. Aihe on erityisen ajankohtainen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisilla. Mutta mitä systeemisyydellä todellisuudessa tarkoitetaan, millaisiin teoria- ja arvolähtökohtiin systeemisyys perustuu ja miten systeemisyyttä toteutetaan?

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdyt systeemisen työotteen teoreettisiin lähtökohtiin ja periaatteisiin kuten lapsen oikeudet, lapsi- ja perhelähtöisyys, suhdeperustaisuus ja monialainen yhteistyö. Keskeisiä sisältöjä opintojaksolla ovat myös vuorovaikutustaidot monialaisessa lapsi- ja perhelähtöisessä työssä sekä systeemisen työskentelyn tuomat hyödyt ja mahdollisuudet niin lapsille ja nuorille kuin perheelle ja ammattilaisillekin.

Voit suunnata oppimistasi valitsemalla opintojakson syventävistä teemoista itseäsi eniten kiinnostavan. Vapaavalintaiset teemat liittyvät dialogiseen työskentelymalliin, systeemiseen työotteeseen puhevammaisten henkilöiden kanssa sekä systeemisyyteen kasvatus- ja opetusyhteisöissä tai lastensuojelutyön konteksteissa. Opintojakso tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida ja pohtia systeemisyyttä osana omaa oppimista ja ajattelua.

Opintojakso on suunnattu erityisesti kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville ja näitä aloja opiskeleville henkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: SOTE0019
Lisätietoja opinto-oppaassa.

 

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti ympäri vuoden. Arvostelu suoritetaan ja tulokset kirjataan opintorekisteriin viisi kertaa vuodessa. Tarkempi aikataulu löytyy oppimisympäristössä olevista ohjeista tai sitä voi tiedustella osoitteesta sote@utu.fi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Ilmoittautumisaika: 11.8.2022–2.6.2023
Tutkinto-opiskelijat pääsevät vapaasti tutustumaan oppimisympäristöön Turun yliopiston Moodle-alueella omilla käyttäjätunnuksillaan. Mikäli tutkinto-opiskelija haluaa suorituksen, hän palauttaa vaaditut tehtävät ja ilmoittautuu suorittajaksi oppimisympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Syksyn ilmoittautumiskausi: 11.8.–4.12.2022
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 5.12.2022–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

Selaa opintojaksoja teemoittain