Koulutusteema: Monialainen osaaminen

Monialainen osaaminen

Kaikki Sote-akatemian opinnot on rakennettu monialaisuuden periaatteita noudattaen. Tähän listaan on koottu opintojaksoja, joissa opiskelija pääsee hyödyntämään moniammatillisuutta käytännössä tai opiskelemaan monialaisuutta palvelujen toiminnan perustana.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla

UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla

Muita koulutusteemojamme