Valonauhoja pimeässä.

Mitä haluat tietää opinnoistamme?

Opintoneuvonta

Mietitkö juuri itsellesi sopivia opintojaksoja Sote-akatemian tarjonnasta? Onko sinulla kysymyksiä hakuun tai ilmoittautumiseen liittyvistä asioista? Vai haluaisitko lisätietoja opinnoistamme ja niiden suoritustavoista?

Sote-akatemian opintoneuvontaa ja vastauksia kysymyksiisi on saatavilla sähköpostitse

sote@utu.fi

sekä lisäksi henkilökohtaisilla keskusteluilla, vuosittaisessa infotilaisuudessamme ja UKK-palstaltamme – katso lisätietoja tältä sivulta!

 


Opintojen infotilaisuus

Järjestämme opintojemme infotilaisuuden kerran vuodessa elo-syyskuun vaihteessa, ennen uuden lukuvuoden alkua.

Seuraava opintojen infotilaisuus järjestetään
torstaina 31.8.2023 kello 16:00 alkaen verkossa.

Ilmoittaudu tällä lomakkeella viimeistään 30.8.2023!

Etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa kuulet opiskelusta Sote-akatemiassa sekä saat katsauksen ajankohtaiseen ja tulossa olevaan tarjontaamme.
Voit myös esittää kysymyksiä tilaisuudessa tai etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille Sote-akatemian opinnoista kiinnostuneille – esimerkiksi tutkinto-opiskelijalle ja avoimen yliopiston opiskelijalle tai henkilölle, joka vasta harkitsee Sote-akatemian opintojen suorittamista.

Tervetuloa mukaan!

Henkilökohtainen etätapaaminen

Tervetuloa etätapaamiseen keskustelemaan Sote-akatemian opinnoista!

Tapaaminen on tarkoitettu kaikille Sote-akatemian opiskelijoille tai opintoja suunnitteleville yliopistolta, avoimesta yliopistosta ja yliopiston ulkopuolelta. Voit tulla esimerkiksi pohtimaan itsellesi sopivaa koulutuspakettia tai vaikkapa varmistamaan jonkin yksityiskohdan omiin opintoihisi liittyen. Etäneuvonta on helposti saavutettavaa, kahdenkeskistä ja luottamuksellista keskustelua opinnoistasi ja suunnitelmistasi.

Tapaamisaikoja on noin kerran viikossa ja löydät ne yliopiston varauskalenterista (linkki alla). Tapaamiset järjestää koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen. Kerro varausta tehdessäsi asiastasi, niin tapaamiseen voidaan pyytää mukaan myös muita Sote-akatemian työntekijöitä, jotka pystyvät vastaamaan kysymyksiisi.
Mikäli kaipaat neuvontaa muuna aikana, ota yhteyttä sote@utu.fi.

Tee varaus henkilökohtaiseen etätapaamiseen tästä

UKK – Usein Kysytyt Kysymykset Sote-akatemian opinnoista

Kenelle Sote-akatemian opinnot on tarkoitettu?

Opintojamme voi suorittaa sekä avoimessa yliopistossa että Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana. Avoin yliopisto on tarkoitettu kenelle tahansa ja sen opinnoista peritään pieni maksu (12/15 euroa / opintopiste).

Kaikki Turun yliopistossa kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat eli perustutkintoa suorittavat, jatko-opiskelijat sekä tutkinnon täydentäjät, voivat suorittaa opintojamme osaksi tutkintojaan. Tämän voi tehdä suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja ja halutessaan koostamalla niistä opintokokonaisuuden.

Yliopistossa Sote-akatemian opinnot sopivat kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa syventävää katsausta suomalaisesta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen (soteko) palvelujärjestelmästä ja sen kehityksestä, toimijoista ja palvelujärjestelmän yhdyspinnoista. Näitä opiskelijoita löytyy kaikista tiedekunnista ja kaikilta aloilta. Palvelujärjestelmän ja sen toimijoiden ja toimintatavan tuntemuksesta on toki hyötyä elämässä yleensäkin!

Soteko-kenttä on valtavan laaja, ja monet meistä työskentelevät tai tulevat työskentelemään aloilla, jotka ovat siihen jotenkin linkityksessä. Esimerkiksi kauppatieteitä tai oikeustieteitä opiskelevat voivat helposti päätyä työhön, jossa käsitellään soteko-kentän asioita (kauppaa, markkinointia, juridiikkaa, henkilöstöä…). Sama pätee esimerkiksi teknisten alojen työntekijöihin kuten ohjelmistoalan tai tekoälyn ammattilaisiin, jotka suuntaavat soteko-alan yrityksiin. Samoin humanistit voivat olla monenlaisissa kulttuuri-, taide- ja opetusalan töissä soteko-kentällä. Ja sitten ovat tietysti ns. perinteiset alat eli lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Heistä monet työskentelevät suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulumaailman kentillä ja tekevät paljon ammattienvälistä yhteistyötä. Sote-akatemian opinnoissa on paljon moniammatillisuutta käsitteleviä sisältöjä.

Avoimen yliopiston opiskelu on mahdollista kaikille kiinnostuneille.
Kannattaa huomata, että opintojaksot on pääsääntöisesti rakennettu yliopistotasoiseen koulutukseen. Jonkinlaiset valmiudet akateemiseen kirjoittamiseen, itsenäiseen opiskeluun ja tiedon etsimiseen on siis hyvä omata avoimenkin yliopiston koulutukseen osallistuessaan.

Avoimessa yliopistossa kohderyhmäämme ovat niin ikään kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalojen (soteko) palvelujärjestelmästä kiinnostuneet henkilöt. Tällaisia ovat esimerkiksi soteko-alan ammattilaiset, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai ovat esimerkiksi vaihtamassa työpaikkaa. Kyseessä voi olla myös vaikkapa yliopistoon pyrkivä henkilö, joka haluaa käyttää sisäänpääsyä edeltävän ajan opiskelemalla soteko-tietoutta. Jokaisella opiskelijallamme on takanaan omanlaisensa tarina!

Opintomme sopivat siis kaikille kiinnostuneille eikä niitä ole suunnattu yksistään sosiaalihuollon, terveydenhoidon tai kasvatus- ja opetusalojen koulutuksessa oleville tai alan ammattilaisille. Heille opinnoistamme on toki erityisesti hyötyä, vaikka sisältömme palvelevatkin kaikkia kiinnostuneita!

Mitä tarkoittaa, että voin opiskella yksittäisiä opintojaksoja?

Sote-akatemiassa ei ole käytössä ilmoittautumista opintokokonaisuuteen. Käytännössä siis suoritat aina yksittäisiä opintojaksoja ja jos haluat, voit koostaa niistä itsellesi minimissään 25 op:n opintokokonaisuuden ja hakea sille loppumerkintää. Tutkinto-opiskelijat voivat koostaa lisäksi 10 op:n lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyvän opintokokonaisuuden. Katso lisätietoja Opintokokonaisuudet-sivultamme.

Voit ilmoittautua sellaisille opintojaksoille, jotka sinua erityisesti kiinnostavat ilman, että sinun tarvitsee koskaan suorittaa 25 op:n opintokokonaisuutta. Meillä opiskelee paljon sekä tutkinto- että avoimen yliopiston opiskelijoita, jotka suorittavat vain muutamia heitä itseää eniten kiinnostavia opintojaksoja! Osa opiskelee pitempään ja hakee lopulta myös opintokokonaisuuden loppumerkinnän täydestä sivuaineesta.

Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat löydät Peppi-järjestelmän opinto-oppaasta (katso Opintotarjonta-sivultamme opintojaksojen omat kotisivut, joilta on linkki opintojakson Peppi-tietoihin). Ilmoittautumiset aukeavat hyvissä ajoin ja sulkeutuvat viikko ennen opetuksen alkua.

Opintojaksoillamme on toisinaan kiintiö, joka vaihtelee noin 20:sta jopa 150:een. Tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille on näillä opintojaksoilla omat kiintiönsä. Varasijalle kannattaa aina ilmoittautua, koska usein isosta joukosta voi tulla myös peruutuksia ja saatkin paikan! Lisäksi tarjolla on paljon MOOC- ja 24/7 -verkkokursseja, joilla ei ole kiintiöitä lainkaan.

Mikä on Opiskelija-Moodle?

Kaikki ne opiskelijat, jotka suorittavat Sote-akatemian opintoja, voivat liittyä Opiskelija-Moodleen. Tämä koskee sekä tutkinto-opiskelijoita että avoimen yliopiston opiskelijoita.

Opiskelija-Moodlessa tapahtuu opintoihimme liittyvä yleinen ajankohtainen tiedotus ja sieltä löytyvät linkit opintojaksokohtaisiin ilmoittautumisiin. Esimerkiksi uusista opintojaksoista, jotka tulevat tarjontaan kesken lukuvuoden, tiedotetaan aina myös Opiskelija-Moodlessa. Samoin mahdollisista järjestämistämme tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan myös opiskelijoita, mikäli niiden sisältö on erityisesti opiskelijoita kiinnostavaa ja hyödyttävää.

Mitä tarkoittavat Sotesi25, Soteko25 ja Lanu10?

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (25 op) lyhennetään joskus muotoon Sotesi25 tai Soteko25. Sotesi tarkoittaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita ja soteko puolestaan lähes samaa eli sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloja.

Soteko25-kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan noin 100 op opintoja ja vajaat 40 eri opintojaksoa (tilanne kevät 2023). Tarkempia tietoja Soteko25-kokonaisuudesta löydät Opintokokonaisuus-sivulta, jolla esitellään myös tutkinto-opiskelijoille suunnattu Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 10 op -opintokokonaisuutemme. Siitä puolestaan voidaan joskus puhua lyhenteellä Lanu10.

Opintojakson kiintiö – mitä se tarkoittaa?

Monille Sote-akatemian opintojaksoille on määritelty maksimiosallistujamäärä.

Opintojaksoissa voi olla iso, 150 opiskelijan kiintiö ja osa opintojaksoistamme on kokonaan ilman kiintiötä (itsenäiset MOOC- ja 24/7 -verkkokurssit). Seminaarityyppisillä opintojaksoilla maksimiosallistujamäärä saattaa olla esimerkiksi 15 tai 20 opiskelijaa.

Minimikiintiö puolestaan tarkoittaa, että opintojaksoa ei järjestetä, jos opiskelijoita ilmoittautuu vähemmän kuin ilmoitettu määrä. Sote-akatemian opintojaksoilla minimikiintiö vaihtelee ja on useimmiten 10–15 opiskelijaa.

Mahdollisista minimi- ja maksimikiintiöistä kerrotaan opintojaksokohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksoja on niin paljon... Mistä tiedän, mitä minun pitää suorittaa?

Voit poimia laajasta tarjonnastamme itseäsi parhaiten tukevat ja kiinnostavat opintojaksot, ilmoittautua, tehdä suoritukset – ja oppia uutta!

Jos haluat, voit koostaan yksittäisistä opintojaksoista itsellesi myös kokonaisen opintokokonaisuuden. Opintojemme rakenne ja 25 op:n tai 10 op:n opintokokonaisuuksia varten vaadittavat suoritukset löytyvät Opintokokonaisuus-sivultamme.

Valitessasi opintojaksoja kannattaa miettiä omaa osaamistaan ja sen kehittämistä sekä tietysti kiinnostuksen kohteitasi. Vapaasti valittavia opintoja on paljon ja sieltä löydät varmasti itseäkin kiinnostavia mahdollisuuksia! Se, millaista osaamista tarvitset joko tulevassa tai nykyisessä ammatissasi, ratkaisee opiskelijoidemme opintojen suunnan. Opinto-oppaasta löydät opintomme jaoteltuna kolmeen ryhmään: Monialaisen palvelujärjestelmän perusteita, Laajentavia näkökulmia sekä Lapset, nuoret ja perheet.

Jos haluat, voit saapua etätapaamiseen pohtimaan valintojasi. Katso tarkemmat ohjeet ajanvarausta varten tältä samalta sivulta!

Opintojaksojanne löytyy myös pääaineeni opetussuunnitelmasta. Voinko silti suorittaa myös Sote-akatemian opintokokonaisuuden?

Sote-akatemian opintojaksoja löytyy tosiaan osana eri tutkintoja eri tiedekunnissa ja eri laitoksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jollakin tieteenalalla saatetaan suorittaa joko pakollisena tai vapaavalintaisena opintojaksona yksi tai useampia Sote-akatemian tuottamia opintojaksoja. Tällöin Sote-akatemian opintojakso sidotaan opiskelijan pää- tai sivuaineen tutkintoon eikä kyseistä opintojaksoa voi sisällyttää Sote-akatemian opintokokonaisuuteen. Yhden opintojakson voi sitoa vain yhteen opintokokonaisuuteen!

Vaikka suorittaisit useampiakin opintojaksojamme oman pää- tai sivuaineesi osana, voit silti  koostaa myös Sote-akatemian 25 tai 10 op:n opintokokonaisuuden! Yhtä ja samaa opintojaksoa et voi sisällyttää kahteen eri opintokokonaisuuteen (pääaineesi tai sivuaineesi + Sote-akatemian opintokokonaisuus), mutta koska vaihtoehtoja ja valinnaisuutta on opinnoissamme paljon, pystyt koostamaan tarvittavat opinnot muusta tarjonnastamme.

Teillä on kaksi eri opintokokonaisuutta (10/25 op) ja niissä on osittain samoja opintojaksoja. Voinko suorittaa molemmat opintokokonaisuudet?

Voit suorittaa molemmat opintokokonaisuudet!

Sekä tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevan 25 op:n opintokokonaisuuden lisäksi tarjoamme myös vain Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille tarkoitettua 10 op:n lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyvää opintokokonaisuutta. Katso tarkempia tietoja Opintokokonaisuudet-sivultamme.

Jos suoritat nämä molemmat opintokokonaisuudet, huomioithan että et voi sitoa yhtä opintojaksoa kahteen eri opintokokonaisuuteen. Suorita siis 10 op:n kokonaisuuteen vaaditut MOOC-opintojaksot ja kun koostat 25 op:n opintokokonaisuutta, tee sitä varten muita opintojamme.

Ja aina voit tietysti suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja eli opintokokonaisuuden loppumerkinnän hakeminenhan ei ole pakollista!

Ota yhteyttä: sote@utu.fi

Kysy lisätietoja myös meiltä:

Jussi Lehtonen
Jussi Lehtonen koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö, FT+358 50 326 3735


Koulutuksen kokonaisvastuu ja kehittäminen
> Tuotantotiimi
> Opiskelijaneuvonnan ajanvaraukset

Heta Tossavainen
Heta Tossavainen Monialaisten opintojen koordinaattori, KM+358 50 325 0861


Opintohallinto ja opiskelijapalvelut

Koulutuksen avustavat palvelut