Valonauhoja pimeässä.

Mitä haluat tietää opinnoistamme?

Opintoneuvonta

Mietitkö juuri itsellesi sopivia opintojaksoja Sote-akatemian tarjonnasta? Onko sinulla kysymyksiä hakuun tai ilmoittautumiseen liittyvistä asioista? Vai haluaisitko lisätietoja opinnoistamme ja niiden suoritustavoista?

Sote-akatemian opintoneuvontaa ja vastauksia kysymyksiisi on saatavilla sähköpostitse

sote@utu.fi

sekä lisäksi Zoom-palvelusta, tuutorilta ja UKK-palstaltamme – katso lisätietoja tältä sivulta!

Zoom-neuvonta

Tervetuloa keskustelemaan Sote-akatemian opinnoista Zoom-palveluun henkilökuntamme kanssa!

Neuvonta on tarkoitettu kaikille Sote-akatemian opiskelijoille tai opintoja suunnitteleville niin yliopistolta kuin yliopiston ulkopuoleltakin. Voit tulla esimerkiksi pohtimaan itsellesi sopivaa koulutuspakettia tai vaikkapa varmistamaan jonkin yksityiskohdan opintoihisi liittyen. Zoom-neuvonnan on tarkoitus olla helposti saavutettavaa, kahdenkeskistä keskustelua samaan tapaan kuin voit kasvokkain kysellä asioita yliopistolla liikkuessasi!

Tapaamisaikoja on noin kerran kuukaudessa ja löydät ne oheisesta listasta. Painamalla linkkiä siirryt Zoom-palvelun odotustilaan ja pääset tapaamiseen, kun tila on vapaa. Jonotusaikana ruudulla näkyy teksti ”Please wait, the meeting host will let you in soon”. Huomaa, että  odotusaika saattaa kestää mikäli jonossa on useampia henkilöitä samaan aikaan. Tapaamisessa olet läsnä ilman muita opiskelijoita. Voit käyttää videota tai saapua tapaamiseen vain äänesi kanssa.

Sote-akatemian tuutori

Petri Niinisalo

Lukuvuoden 2020–21 ajan Sote-akatemian tuutorina toimii FM Petri Niinisalo. Jatko-opintojen lisäksi Petri suorittaa terveystaloustieteen perusopintokokonaisuutta UEF:ssa, sekä työskentelee nuorten uravalmentajana Diakonissalaitoksella.

Tuutoriin voi ottaa yhteyttä Sote-akatemian opintoihin ja opintoyhdistelmiin, verkostoitumiseen, työelämän osaamistarpeisiin sekä monialaiseen opiskeluun liittyen. Valmennuskokemuksensa myötä tuutori antaa tarvittaessa myös tukea elämänvalintoihin.
Tuutori osallistuu aktiivisesti Sote-akatemian opintojen kehittämiseen.

Petri Niinisalo, petri.niinisalo@utu.fi

Kuuntele täältä Petrin haastattelu:

 

UKK – Usein Kysytyt Kysymykset Sote-akatemian opinnoista

Kenelle Sote-akatemian opinnot on tarkoitettu?

Opintojamme voi suorittaa sekä avoimessa yliopistossa että Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana.

Kaikki Turun yliopistossa kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat eli perustutkintoa suorittavat, jatko-opiskelijat sekä tutkinnon täydentäjät, voivat suorittaa opintojamme osaksi tutkintojaan. Tämän voi tehdä joko hakemalla opinto-oikeutta 25 op:n kokonaisuuteen tai suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja. JOO-sopimuksen kautta opiskelijoita voi tulla myös muista yliopistoista.

Yliopistossa Sote-akatemian opinnot sopivat kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa syventävää katsausta suomalaisesta sisote-järjestelmästä ja sen kehityksestä, toimijoista ja palvelujärjestelmän integraatiosta ja yhdyspinnoista. Näitä opiskelijoita löytyy kaikista tiedekunnista ja kaikilta aloilta. Palvelujärjestelmän ja sen toimijoiden ja toimintatavan tuntemuksesta on toki hyötyä elämässä yleensäkin!

Sisote-kenttä on valtavan laaja, ja monet meistä työskentelevät tai tulevat työskentelemään aloilla, jotka ovat siihen jotenkin linkityksessä. Esimerkiksi kauppatieteitä tai oikeustieteitä opiskelevat voivat helposti päätyä työhön, jossa käsitellään sisote-kentän asioita (kauppaa, markkinointia, juridiikkaa, henkilöstöä…). Sama pätee esimerkiksi teknisten alojen työntekijöihin kuten ohjelmistoalan tai tekoälyn ammattilaisiin, jotka suuntaavat sisote-alan yrityksiin. Samoin humanistit voivat olla monenlaisissa kulttuuri-, taide- ja opetusalan töissä sisote-kentällä. Ja sitten ovat tietysti ns. perinteiset alat eli lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Heistä monet työskentelevät suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulumaailman kentillä ja tekevät paljon ammattienvälistä yhteistyötä. Moniammatillisuus on merkittävä voimavara!

Avoimen yliopiston opiskelu on mahdollista kaikille kiinnostuneille.
Kannattaa huomata, että opintojaksot on pääsääntöisesti rakennettu yliopistotasoiseen koulutukseen. Jonkinlaiset valmiudet akateemiseen kirjoittamiseen, itsenäiseen opiskeluun ja tiedon etsimiseen on siis hyvä omata avoimenkin yliopiston koulutukseen osallistuessaan.

Avoimessa yliopistossa kohderyhmäämme ovat niin ikään kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen palvelujärjestelmästä kiinnostuneet henkilöt. Tällaisia ovat työssä toimivat sisote-alan ammattilaiset, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai ovat esimerkiksi vaihtamassa työpaikkaa. Kyseessä voi olla myös vaikkapa yliopistoon pyrkivä henkilö, joka haluaa käyttää sisäänpääsyä edeltävän ajan opiskelemalla sotesi-tietoutta. Jokaisella opiskelijallamme on takanaan omanlaisensa tarina!

Opintomme sopivat siis kaikille kiinnostuneille eikä niitä ole suunnattu yksistään sosiaalihuollon, terveydenhoidon tai sivistystoimen koulutuksessa oleville tai alan ammattilaisille. Heille opinnoistamme on toki erityisesti hyötyä, vaikka sisältömme palvelevatkin kaikkia aloja!

Mitä tarkoittaa, että voin opiskella yksittäisiä opintojaksoja?

Mikäli et halua suorittaa kokonaista 25 op:n kokonaisuutta, voit ilmoittautua vain sellaisille opintojaksoille, jotka sinua erityisesti kiinnostavat.

Yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat löydät Opiskelijaksi Sote-akatemiaa -sivultamme. Ilmoittautumiset aukeavat hyvissä ajoin ja sulkeutuvat kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

Etusijalla opintojaksoillemme osallistumaan ovat Sote-akatemian 25 op:n kokonaisuutta suorittamaan valitut opiskelijat (haku vuosittain elokuussa). Mikäli opintojakson maksimiosallistujamäärään jää paikkoja käyttämättä, ne myönnetään yksittäisten opintojaksojen opiskelijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Useimmilla opintojaksoillamme on 150 opiskelijan kiintiö, mutta tästä huolimatta on aina opintojaksokohtaista, onko yksittäisille suorittajille tilaa. Mukaan valituille yksittäisille suorittajille ilmoitetaan valinnasta ennen opetuksen alkamista.

Mikä on Opiskelija-Moodle?

Kaikki ne opiskelijat, jotka hyväksytään mukaan Sote-akatemian 25 op:n opintokokonaisuuden suorittajiksi, liitetään automaattisesti Opiskelija-Moodleen. Tämä koskee sekä tutkinto-opiskelijoita että avoimen yliopiston opiskelijoita.

Opiskelija-Moodlessa tapahtuu opintoihimme liittyvä ajankohtainen tiedotus ja sieltä löytyvät linkit opintojaksokohtaisiin ilmoittautumisiin – myös niille opintojaksoille, jotka ovat tarjolla vain Sotesi25-kokonaisuuden opiskelijoille.

Mitä tarkoittaa Sotesi25?

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus (25 op) lyhennetään muotoon Sotesi25.

Siihen kuuluu kaikkiaan noin 50 op opintoja ja kohta jo lähes 20 eri opintojaksoa. Tarkempia tietoja Sotesi25-kokonaisuudesta löydät Opintokokonaisuus-sivulta.

Miksi kannattaa hakea 25 op:n opiskeluoikeutta?

Opintojamme voi opiskella joko yksittäin tai 25 op:n kokonaisuudessa.

Elokuussa voit hakea opiskeluoikeutta 25 op:n kokonaisuutta varten. (Katso lisätietoja Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivultamme).

Jos olet saanut suoritusoikeuden 25 op:n tekemistä varten, olet etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Opintojaksolla on kiintiö eli maksimimäärä osallistujia. Se täytetään ensin niistä opiskelijoista, joille on elokuun haussa myönnetty oikeus 25 op:n suorittamiseen. Kiintiöt vaihtelevat opintojaksokohtaisesti 20…150 välillä.

Mikäli opintojakson kiintiöön jää tämän jälkeen tilaa, mukaan voivat päästä myös yksittäiset opintojaksojen suorittajat.

Syyslukukaudesta 2020 alkaen 25 op:n opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta, avoimessa yliopistossa 1,5 vuotta.

Valituksi tullessasi sinut liitetään myös Opiskelija-Moodleemme, josta saat mm. ajankohtaiset tiedotteet opintojaksoistamme.

Opintojaksoilmoittautuminen ja Opiskelija-Moodle koskevat myös avoimen yliopiston 25 op:n suorittajia.

Opintojakson kiintiö – mitä se tarkoittaa?

Lähes kaikille Sote-akatemian opintojaksoille on määritelty maksimiosallistujamäärä.

Opintojaksoissa 1–7 on iso, 150 opiskelijan kiintiö. Tästä 110 on varattu tutkinto-opiskelijoille, 35 avoimen yliopiston opiskelijoille ja 5 JOO-opiskelijoille. Kiintiöt joustavat keskenään siten, että maksimiosallistujamäärä ei kuitenkaan ylity.

Opintojaksoissa 8.xx osallistujamäärä vaihtelee. Seminaarityyppisillä opintojaksoilla maksimiosallistujamäärä saattaa olla esimerkiksi 20 opiskelijaa. Sen sijaan MOOCit – eli kaikille avoimet verkkokurssit – ovat kenen tahansa suoritettavissa ilman kiintiöitä.

Minimikiintiö tarkoittaa, että opintojaksoa ei järjestetä, jos opiskelijoita ilmoittautuu vähemmän. Sote-akatemian opintojaksoilla minimikiintiö on 10 opiskelijaa.

Edellä mainituista poikkeavista minimi- ja maksimikiintiöistä kerrotaan opintojaksokohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksoja on niin paljon... Mistä tiedän, mitä minun pitää suorittaa?

Opintojemme rakenne ja 25 op:n tai 15 op:n kokonaisuutta varten vaadittavat suoritukset löytyvät Opintokokonaisuus-sivulta.

Mikäli suoritat yksittäisiä opintojaksoja, voit poimia laajasta tarjonnastamme itseäsi parhaiten tukevat ja kiinnostavat opintojaksot.

Useimmat kokonaisuutta suorittavat opiskelijat opiskelevat kaikki opintojaksot 1–7. Nämä kurssit ovat opintojemme perusta, jonka päälle voi valita muita opintojaksojamme (8.xx). Valitessasi opintojaksoja kannattaa miettiä omaa osaamistaan ja sen kehittämistä sekä tietysti kiinnostuksen kohteita. Vapaasti valittavia opintoja on paljon ja sieltä löydät varmasti itseäkin kiinnostavia mahdollisuuksia!

Jos haluat, voit saapua Zoom-keskusteluun pohtimaan valintojasi. Katso tarkemmat ohjeet ja ajankohdat tältä samalta sivulta!

 

sote@utu.fi