Tutustu koulutuksiimme!

Opintotarjonta

Sote-akatemian monialaisia opintoja Turun yliopistossa tutkinto-opiskelijoille ja avoimeen yliopistoon!

Koko ajan kasvava koulutustarjontamme sisältää jo yli 80 opintopistettä opiskeltavaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen teemoista monitieteisesti.

Meillä voit oppia ympäri vuoden: kevät- ja syyslukukausien aikana toteutettavien opintojaksojemme lisäksi tarjolla on lähes 30 opintopistettä ympäri vuoden opiskeltavia, kaikille avoimia verkkokursseja.

Tutkimukseen perustuva koulutuksemme tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan ammattilaisten kanssa.
Lisäksi monien yhteistyökumppaniemme asiantuntijat ovat toteuttamassa koulutuksia kanssamme:

Logokollaasi

Tältä sivulta löydät ajantasaisen tiedon koulutustarjonnastamme.
Pysyt ajan tasalla tulossa olevista uutuuksista, kun seuraat sosiaalisen median kanaviamme ja tilaat uutiskirjeemme (ks. sivun alalaita).

Tervetuloa mukaan oppimaan monitieteiseen Sote-akatemiaan!

 

Opintojen saatavuus eri kohderyhmille:

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat
  • Avoin yliopisto
  • Jatko-opiskelijat
  • MOOC (Massive Open Online Course) – kaikille avoimet verkkokurssit

Tutustu koko opintotarjontaamme

Opintotarjonta syksyllä 2022

Opintotarjonta keväällä 2023

Ympäri vuoden tarjottavat opinnot

Koko tarjontamme aakkosjärjestyksessä

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö   MOOC-kurssi.

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus bioturvallisuuteen    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä   MOOC-kurssi.

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet (avataan alustavasti 16.1.2023)   MOOC-kurssi.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?   MOOC-kurssi.

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Luontoperustainen hyvinvointi   MOOC-kurssi.

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla   MOOC-kurssi.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet   MOOC-kurssi.

Nuoren kohtaaminen    MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena    MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut    MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen    MOOC-kurssi.

Oikeus ja koulu   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Projektiopinnot   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Sosiaalioikeus   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Surevan kohtaaminen   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla   Opintojakso on tarjolla jatko-opiskelijoille.

Tutustu opintotarjontaan teemoittain

sote@utu.fi