Tutustu koulutuksiimme!

Opintotarjonta – Monitieteisesti kaikille

Sote-akatemiassa on tarjolla jo lähes 100 opintopistettä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen monitieteisiä opintoja.

Meillä voit opiskella tavoitteellisesti, ammatillista osaamista täydentääksesi ja omaksi iloksesi. Kevät- ja syyslukukausien aikana järjestettävien opintojemme lisäksi tarjolla on noin 40 opintopistettä ympäri vuoden itsenäisesti verkossa suoritettavia opintoja. Voit osallistua joko Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana tai avoimen yliopiston kautta.

Sote-akatemian opintotarjotin
Lukuvuoden 2023–24 koulutustarjontamme yhdessä kuvassa

Klikkaa kuva isommaksi

 

 

 

 

 

 

Sote-akatemian monitieteiset opinnot

SYKSY 2023

KEVÄT 2024

YMPÄRI VUODEN

KOKO TARJONTA

Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö    MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Digitalisaation mahdollistamat työkentän ja toimintatapojen muutokset    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johda monialaisesti sote-palvelujärjestelmässä (MOJO 1) (tulossa syksyllä 2024)   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus bioturvallisuuteen    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Luontoperustainen hyvinvointi   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet   MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Nuoren kohtaaminen    MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena    MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut    MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen    MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Oikeus ja koulu  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Osaaminen perhekeskuksissa  MOOC-kurssi.Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Pitovoimaa soteen − Työhyvinvoinnin ja työkyvyn monialainen johtaminen (MOJO 2) (tulossa syksyllä 2024)   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Projektiopinnot   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Riittävät resurssit ja toimivat prosessit- Sote-talouden monialainen johtaminen (MOJO 5) (tulossa keväällä 2025)   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet    Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Sosiaalioikeus  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Sote-lait haltuun − Lainsäädäntö sote-palvelujärjestelmän monialaisessa johtamisessa (MOJO 4) (tulossa keväällä 2025)   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Surevan kohtaaminen – Näkökulmia menetyksiin ja suruun  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tieto ja teknologia monialaisen johtamisen tukena sote-palvelujärjestelmässä (MOJO 3) (tulossa keväällä 2025)   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot terveys-, kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Turvallisuusjohtamisen perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa   Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla

Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa  Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Kuvakkeiden selitteet

Opintojakson saatavuus:

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat
  • Avoin yliopisto
  •  Jatko-opiskelijat

Opintojakson suoritustapa:

  • Itsenäisesti suoritettava 24/7 verkkokurssi
  • MOOC (Massive Open Online Course) – kaikille avoin verkkokurssi
  • Ilman symbolia olevat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa tai ne suoritetaan opettajan ohjauksessa aikataulutetusti.
    Kaikille opintojaksoille on lähtökohtaisesti etäosallistumismahdollisuus tai ne toteutetaan kokonaan etätoteutuksena.

Tutkimukseen perustuva koulutuksemme tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan kanssa. Monien yhteistyökumppaniemme asiantuntijat ovat toteuttamassa koulutuksia ja niiden sisältöjä kanssamme.

 

Tutustu opintotarjontaan teemoittain

sote@utu.fi