Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tällä opintojaksolla pääset perehtymään sosiaali- ja terveyspalveluihin humanististen tieteiden lähtökohdista käsin. Erityisesti tarkastelu keskittyy historian, kieltentutkimuksen ja kulttuurientutkimuksen sekä kirjallisuuden-, media- ja sukupuolentutkimuksen sote-näkökulmiin.

Kurssilla perehdyt sosiaali- ja terveysalojen kannalta keskeisiin humanistisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Esiin nousevat esimerkiksi terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisidonnaisuus ja historiallisuus, kohtaamistilanteet ja vuorovaikutus, sekä terveyden ja sairauden kokemus ja merkitys. Opit myös taiteen ja medioiden roolista sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sosiaalisten erojen merkityksestä sote-palveluissa.

Suoritettuasi tämän opintojakson ymmärrät enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen kulttuurisesta luonteesta ja palveluja koskevien tieteenalojen sidonnaisuudesta aikaan, paikkaan ja kielenkäytön käytänteisiin.

Opintopistemäärä: 3 op
Opintojaksokoodi: HTDK0042
Lisätietoja opinto-oppaassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: 11.8.–20.10.2022

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika: 11.8.–20.10.2022
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

”Kiitos erittäin mielenkiintoisesta kurssista ja ajatuksia herättävistä luennoista, olitte asiantuntijoita paikallanne!”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain