Kulttuurihyvinvoinnin perusteet

MOOC-kurssi.

Miten lukeminen voi edistää hyvinvointia? Millaisia rooleja taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla voi olla nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa? Mitä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa voidaan tehdä, jotta taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet saataisiin käyttöön sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa? Miten kunnat voivat seurata ja kehittää kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaansa?

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -opintojaksolla perehdytään kulttuurihyvinvoinnin alan historiaan ja kehitykseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja monitieteiseen tutkimukseen. Opintojen aikana tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Verkkokurssilla avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen saavutettavasti eri ammattialoilla osana muuttuvaa palvelujärjestelmää.

Opintojakso sopii erityisesti taide-, kulttuuri- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Opintojakso tarjoaa perustietopaketin kulttuurihyvinvoinnista myös muille kiinnostuneille ja lisätietoa kaipaaville, kuten päättäjille sekä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.

Yhteistyökumppanit:

Turun ammattikorkeakoulu logo Taikusydän logo Kulttuurikampus Turku logo

 

 

 

 

Opintopistemäärä: 3 op
Opintojaksokoodi: SOTE0026
Lisätietoja opinto-oppaasta

Avoin verkkokurssi – tutustu tästä!

 

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän, hän voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja osallistua tenttiin.
Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: 16.1–2.6.2023

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 16.1.–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.