Lapsi karhuhuppu päässään.

Koulutusteema: Lapset, nuoret ja perheet

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelee moni ammattilainen suoraan tai välillisesti muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, poliisissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Teema näkyy vahvasti myös sote-palveluiden kehittämistyössä ympäri Suomen. Esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksessa monialaiselle lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ymmärrykselle on tarvetta.

Sote-akatemia tarjoaa runsaasti opiskeltavaa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyen. Muistathan myös Osaamispuu®-koulutusalustan, johon on koottu keskitetysti opiskeltavaa lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Osaamispuusta löytyy itseopiskelumateriaalia ja avointen yliopistojen opintoja myös muista korkeakouluista.


Tähän teemaan kuuluvia opintojamme:

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Nuoren kohtaaminen

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen

Oikeus ja koulu

Osaaminen perhekeskuksissa

Surevan kohtaaminen

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa

UTUGS: Monialaisen osaamisen kehittäminen sosiaali-, terveys- kasvatus- ja opetusaloilla

Muita koulutusteemojamme