Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Hyvinvointi ja oppiminen koulun ydinosaamisena!

Tutkimusten mukaan koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin mahdollistajana. Onnistuneessa koulunkäynnissä toteutuvat kaikki lasten ja nuorten psykologiset perustarpeet eli yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyydentunne. Koulun sosiaaliset suhteet tuovat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteita, omaehtoisuus itsenäisyyttä ja omien päämäärien tavoittelua ja uusien asioiden oppiminen kokemuksia onnistumisesta, osaamisesta ja kyvykkyydestä. Kaikkien tarpeiden toteutuminen vahvistaa hyvinvointia, oppimista ja merkityksellisyyden kokemusta eli tunnetta siitä, että on tärkeä ja että omalla olemassaololla ja toiminnalla on merkitystä myös muille.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät

  • suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä koulun toimintakulttuurin ja rakenteiden mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista
  • koulun mahdollisuudet ja haasteet syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä
  • vuorovaikutuksen ja osallisuuden merkityksen hyvinvoinnin vahvistamisessa

Tervetuloa mukaan!

Opintopistemäärä: 3 op
Opintojaksokoodi: LUOT0071
Lisätietoja opinto-oppaasta

 

Ilmoittautuminen

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat.
  • Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 45 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

 

Kuuntele opintojaksoon liittyvä podcast

 

Sinua voisi kiinnostaa myös opintojaksomme…

“Hyvin suunniteltu ja toteutettu opintojakso! Selkeät teemat, monipuoliset luennot ja muut materiaalit ja ryhmätyö oli mielekäs tehtävä.”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain