Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Hyvinvointi ja oppiminen koulun ydinosaamisena!

Tutkimusten mukaan koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten arjen hyvinvoinnin mahdollistajana. Onnistuneessa koulunkäynnissä toteutuvat kaikki lasten ja nuorten psykologiset perustarpeet eli yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyydentunne. Koulun sosiaaliset suhteet tuovat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteita, omaehtoisuus itsenäisyyttä ja omien päämäärien tavoittelua ja uusien asioiden oppiminen kokemuksia onnistumisesta, osaamisesta ja kyvykkyydestä. Kaikkien tarpeiden toteutuminen vahvistaa hyvinvointia, oppimista ja merkityksellisyyden kokemusta eli tunnetta siitä, että on tärkeä ja että omalla olemassaololla ja toiminnalla on merkitystä myös muille.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät

  • suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä koulun toimintakulttuurin ja rakenteiden mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista
  • koulun mahdollisuudet ja haasteet syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä
  • vuorovaikutuksen ja osallisuuden merkityksen hyvinvoinnin vahvistamisessa

Tervetuloa mukaan!

Opintopistemäärä: 3 op
Opintojaksokoodi: LUOT0071
Lisätietoja opinto-oppaasta. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: 11.8.–18.10.2022

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika: 11.8.–18.10.2022
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

”Hyvin suunniteltu ja toteutettu opintojakso! Selkeät teemat, monipuoliset luennot ja muut materiaalit ja ryhmätyö oli mielekäs tehtävä.”
-Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain