Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

MOOC-kurssi.

Koulu on lapselle tärkeä toimintaympäristö, jossa vietetään paljon aikaa ja muodostetaan tärkeitä ihmissuhteita. Mitä kouluissa voidaan tehdä lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi?

Tällä kaikille avoimella MOOC-opintojaksolla pääset tutustumaan koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuuteen ja osallisuuteen lapsen hyvinvoinnin perustana. Samalla tutustut sekä koulun hyvinvointityön toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Opit uutta myös muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon toiminnasta ja monitoimijaisesta yhteistyöstä osana koulun toimintakulttuuria. Ymmärryksesi monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana kasvaa.

Opintojaksolla on mukana kouluhyvinvointityöhön liittyvien eri asiantuntijoiden näkökulmia, ja yhteistyö on toteutettu monitieteisesti. Mukana on sekä oikeudellisten velvoitteiden että käytännön kokemusten näkökulmaa, mikä tekee kokonaisuudesta sekä helposti lähestyttävän että kattavan.

Kaikille avoin verkkokurssimme on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

Yhteistyökumppanit:

UEF logo

Savonia-ammattikorkeakoulun logoTurun ammattikorkeakoulun logo

 

 

 

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: SOTE0011
Lisätietoja opinto-oppaasta

Avoin verkkokurssi – tutustu tästä!

 

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän, hän voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja osallistua tenttiin.
Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Ilmoittautumisaika: 11.8.2022–2.6.2023

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Syksyn ilmoittautumiskausi: 11.8.–4.12.2022
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 5.12.2022–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

”Monipuolista ja hyvää materiaalia hienosti havainnollistetussa muodossa sekä tarpeeksi kiteyttäen. Oli hyvin laadittu kokonaisuus ja sitä oli mielenkiintoista käydä läpi, koske se oli toteutettu niin monin eri keinoin!”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain