Sote-akatemian (www.utu.fi/sote) saavutettavuusseloste

Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.
Tämä saavutettavuusseloste koskee www.utu.fi/sote -verkkosivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

• Ruudunlukija jättää huomiotta Opiskelijaksi Sote-akatemiaan -sivun kirjainsymbolien vaihtoehtoiset tekstit, jotka kertovat, kenelle opintojakso on tarjolla.
• Alatunnisteessa sijaitsevalta Turun yliopiston logolta puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Täyttymättä jäävä saavutettavuusvaatimus: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö.

Kohtuuton rasite

• Osa sivustolla ennen 23.9.2020 julkaistuista videoista ei sisällä tekstitystä. Täyttymättä jäävä saavutettavuusvaatimus: 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). 23.9.2020 jälkeen julkaistaviin Sote-akatemian tuottamiin videoihin lisätään tekstitys.

• Osalla ennen 23.9.2020 julkaistuista podcasteista ei ole tekstivastinetta. Täyttymättä jäävä saavutettavuusvaatimus: 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu). 23.9.2020 jälkeen julkaistaville äänitiedostoille lisätään tekstivastine.

• Osassa sivustolla ennen 23.9.2020 julkaistuissa pdf-tiedostoissa ei ole huomioitu saavutettavuusvaatimusten mukaisia kontrasteja, otsikointeja ja vaihtoehtoisia tekstejä. Osa pdf-tiedostoista on Sote-akatemian ulkopuolisten toimijoiden tuottamia. Mahdollisesti täyttymättä jäävät saavutettavuusvaatimukset: 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.3.1 Informaatio ja suhteet ja 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö. 23.9.2020 jälkeen julkaistavat Sote-akatemian tuottamat pdf-tiedostot tehdään saavutettavuusvaatimuksia noudattaen.

Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 22.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Sote-akatemia itsearviointina. WCAG-kriteeristön lisäksi apuna on käytetty WAVE-työkalua. Sivusto on käyty läpi ruudunlukijalla.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 5.10.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen sote@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa
Päivitämme selostetta ja kehitämme verkkosivujemme saavutettavuutta säännöllisesti.