Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

MOOC-kurssi.

Monitoimijaisuus lapsi- ja perhepalveluiden perustana!

Tämä kaikille avoin MOOC-opintojakso tutustuttaa sinut monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohtiin sekä monitoimijaisen yhteistyön käsitteeseen. Opintojakson käytyäsi osaat tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi opit lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Ymmärrät myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä ja opit lapsi- ja perhepalveluiden porrasteisuudesta.

Tämä opintojakso on sinulle, joka haluat opiskella moniammatillisuutta ja siinä tarvittavaa osaamista lapsi- ja perhepalveluissa ja haluat ymmärtää, mitä monitoimijainen yhteistyö näissä palveluissa tarkoittaa.

Yhteistyökumppani:

UEF logo

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: SOTE0007
Lisätietoja opinto-oppaassa

Avoin verkkokurssi – tutustu tästä!

 

Ilmoittaudu suorittajaksi tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Mikäli opiskelija haluaa suoritusmerkinnän, hän voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi ja osallistua tenttiin.
Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Ilmoittautumisaika: 11.8.2022–2.6.2023

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Syksyn ilmoittautumiskausi: 11.8.–4.12.2022
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 5.12.2022–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

”Kurssi on hyödyllinen ja mielestäni sitä saisi markkinoida enemmän! Tärkeitä aihealueita ja sisältöjä mm. lasten oikeuksista, joista jokaisen tulisi olla tietoinen.”
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain