Sosiaalioikeus

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tällä aineopintotasoisella opintojaksolla perehdyt itsenäisesti kirjallisuuden avulla syvällisemmin sosiaalioikeuteen erityisenä sääntelykokonaisuutena. Tutustut sosiaalioikeuden nykytilaan ja kehityssuuntauksiin ja opit tuntemaan keskeiset sosiaaliset oikeudet ja etuudet. Esiin nousevat myös mm. tahdosta riippumattomien toimenpiteiden ja itsemääräämisen periaatteet sekä yksilön oikeusturvakeinot. Kurssin suoritettuasi ymmärrät sosiaalihuollon toimijoiden ja organisaation moniulotteisuuden sekä yksityisten palveluntuottajien merkityksen. Lisäksi perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen julkisuuden ja salassapidon keskeisiin lähtökohtiin.

Opinnot suoritetaan itsenäisesti ja verkkokurssi on avoinna vuoden ympäri.

Tämä opintojakso sopii esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisissa työtehtävissä työskenteleville ja myös aiheesta kiinnostuneille oikeustieteen sekä muiden alojen opiskelijoille.

Opintopistemäärä: 4 op
Opintojaksokoodi: OTMV0027
Lisätietoja opinto-oppaasta.

 

Ilmoittaudu tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa.

Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0300 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti ympäri vuoden. Arvostelu suoritetaan ja tulokset kirjataan opintorekisteriin viisi kertaa vuodessa. Tarkempi aikataulu löytyy oppimisympäristössä olevista ohjeista tai sitä voi tiedustella osoitteesta sote@utu.fi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Ilmoittautumisaika: 11.8.2022–2.6.2023

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Kevään 2022 ilmoittautuminen 1.6.2022 asti.
Syksyn ilmoittautumiskausi: 11.8.–4.12.2022
Kevään ja kesän ilmoittautumiskausi: 5.12.2022–2.6.2023
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

Selaa opintojaksoja teemoittain