Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudelliset perusteet

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavat monet lait ja säädökset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen toimintaa ohjaavat monet lait ja säädökset.

Tällä opintojaksolla pyritään hahmottamaan näiden alojen oikeudellisen sääntelyn perusteita. Opetus käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen sääntelyä pääosin perusoikeuksien näkökulmasta.

Perusoikeudet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen oikeudellinen ydin, joka luo perustan osapuolten oikeuksille ja velvollisuuksille sekä sille, miten toimintaa harjoitetaan. Perusoikeuksien tuntemus on välttämätöntä sääntelyn ymmärtämiseksi sekä soveltamiseksi etenkin oikeudellisesti haastavammissa tilanteissa.

Opintojakso on mainio valinta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tai haluavat päivittää tietojaan perusoikeuksien merkityksestä ja vaikutuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja opetuksen aloilla. Opintojakso on myös hyödyllinen pohjustus samaa teemaa käsitteleville opintojaksoille ”Oikeus ja koulu”, sekä ”Sosiaalioikeus”.

 

Opintopistemäärä: 3 op
Opintojaksokoodi: OTMV1150
Lisätietoja opinto-oppaasta

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: Opintojakso tarjotaan keväällä 2023. Opintojakson tarkemmat toteutus- ja ilmoittautumisajat julkaistaan viimeistään 15.11.2022.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika: Opintojakso tarjotaan keväällä 2023. Opintojakson tarkemmat toteutus- ja ilmoittautumisajat julkaistaan viimeistään 15.11.2022.
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

Todella hyvä, että Sote-akatemian kurssit ovat monipuolisia, jotta alaa voi tarkastella useista eri näkökulmasta.
– Sote-akatemian opiskelija

Selaa opintojaksoja teemoittain