Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Tule oppimaan omavalvonnan merkityksestä ja mahdollisuuksista osana sote-palvelujärjestelmää!

Lakisääteisellä omavalvonnalla on merkittävä tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun varmistamisessa. Tasokas ja toimiva omavalvonta lisää asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan omavalvonnan merkitykseen osana suomalaista sote-järjestelmää. Käsittelyyn nousevat keskeiset omavalvonnan käsitteet, periaatteet ja toimintatavat sekä riskienhallinta ja inhimillisten tekijöiden merkitys turvallisuuden hallinnassa. Kurssilla huomioidaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon omavalvonnan vaatimukset ja tiedossa olevat, tulevat lainsäädännön muutokset. Pääosa opintojakson materiaaleista on suomeksi, yksittäisiä englanniksi.

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan -opintojakso on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa toteuttaville henkilöille. Tervetuloa mukaan oppimaan omavalvonnasta!

Yhteistyökumppani:

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke: Ylikunnallinen valvontakeskushanke

Varsinais-Suomen hyvinvointialue -logo
Sote-uudistuksen logo

Opintopistemäärä: 5 op
Opintojaksokoodi: SOTE0025
Lisätietoja opinto-oppaassa

Ilmoittautuminen

  • Ei tarjolla syksyllä 2023

Selaa opintojaksoja teemoittain