Johdatus bioturvallisuuteen

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Bioturvalla tarkoitetaan keinoja, joilla suojellaan työntekijöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa biologisilta uhilta.

Biologisia uhkia syntyy sekä ihmisen että muun luonnon toiminnan seurauksena. Tällä kurssilla saat perustietoa biologisten riskien ennakoinnista ja niihin varautumisesta. Luennoilla tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä muun muassa laboratorioiden, ympäristöterveyden, työsuojelun, maatalouden sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Keskeisessä roolissa kurssin sisällöissä ovat kansallisesta bioturvallisuudesta vastaavien organisaatioiden edustajien asiantuntijaluennot.

Vaikka kurssin keskeinen teema on ”Tutkija ja bioturvallisuus”, käsitellään aihepiirejä laajempana yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Luentopäiväkirjassa pohdit siis luennon aihepiiriä aina suhteessa omaan taustaasi ja kokemuspohjaasi.

Opintojakso sopii erityisesti bio- ja ympäristöalojen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille. Kurssi on tasoltaan syventävä, joten kokemuspohja edellä mainituilta aloilta helpottaa asioiden omaksumista.

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: BIOL8002
Lisätietoja opinto-oppaasta

Ilmoittautuminen

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen tehdään Pepissä opiskelijan työpöydällä, josta näet ilmoittautumisajat.
  • Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumispalvelussa, josta näet ilmoittautumisajan ja opinto-oikeuden keston. Opintomaksu on 30 euroa. Lisätietoja avoimen yliopisto-opetuksen esittelysivulta.

Selaa opintojaksoja teemoittain