Johdatus bioturvallisuuteen

Opintojakso on tarjolla tutkinto-opiskelijoille.Opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa.

Bioturvalla tarkoitetaan keinoja, joilla suojellaan työntekijöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa biologisilta uhilta.

Biologisia uhkia syntyy sekä ihmisen että muun luonnon toiminnan seurauksena. Tällä kurssilla saat perustietoa biologisten riskien ennakoinnista ja niihin varautumisesta. Luennoilla tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä muun muassa laboratorioiden, ympäristöterveyden, työsuojelun, maatalouden sekä ympäristönsuojelun näkökulmasta. Keskeisessä roolissa kurssin sisällöissä ovat kansallisesta bioturvallisuudesta vastaavien organisaatioiden edustajien asiantuntijaluennot.

Vaikka kurssin keskeinen teema on ”Tutkija ja bioturvallisuus”, käsitellään aihepiirejä laajempana yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Luentopäiväkirjassa pohdit siis luennon aihepiiriä aina suhteessa omaan taustaasi ja kokemuspohjaasi.

Opintojakso sopii erityisesti bio- ja ympäristöalojen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille. Kurssi on tasoltaan syventävä, joten kokemuspohja edellä mainituilta aloilta helpottaa asioiden omaksumista.

Opintopistemäärä: 2 op
Opintojaksokoodi: BIOL8002
Lisätietoja opinto-oppaasta

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Opiskelijan työpöytä -palvelussa.
Ilmoittautumisaika: Opintojakso tarjotaan keväällä 2023. Opintojakson tarkemmat toteutus- ja ilmoittautumisajat julkaistaan viimeistään 15.11.2022.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen
Ks. ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika: Opintojakso tarjotaan keväällä 2023. Opintojakson tarkemmat toteutus- ja ilmoittautumisajat julkaistaan viimeistään 15.11.2022.
Ilmoittaudu ilmoittautumispalvelussa, josta näet myös opinto-oikeuden keston.

 

 

Selaa opintojaksoja teemoittain