pelinappuloista laadittu tiimi hehkulampun ympärillä ja koulutarvikkeita

Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op

Hei sinä kasvatus- ja opetusyhteisöjen toimintakulttuurin kehittäjä, lähde vahvistamaan osaamistasi työyhteisösi hyvinvoivan toimintakulttuurin edistämiseksi! 

KOHTO-henkilöstökoulutus (3 op) on Sote-akatemian koulutustarjonnassa vuonna 2024. Maksuton verkkokoulutus tarjoaa kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille mahdollisuuden vahvistaa työyhteisöjensä hyvinvoivaa toimintakulttuuria yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia tukemalla. 

Koulutussisällöt ja -tehtävät nivoutuvat suoraan koulutukseen osallistujien omaan työhön ja heidän työyhteisöjensä kehittämistarpeisiin. Jos siis olet kiinnostunut työyhteisösi vuorovaikutus- ja tiimityöskentelykulttuurin kehittämisestä – joko tiimin vetäjänä tai sen aktiivisena jäsenenä –, niin tämä verkkokoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkastella ja edelleen kehittää yhteistä osaamistanne yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Tutustu syksyn 2024 koulutuksen esitteeseen (pdf)

Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kaksi kertaa vuoden 2024 aikana.

1. toteutus järjestetään tammi-huhtikuussa 2024:

 • Webinaarit järjestetään ke 24.1.2024 klo 9-16 ja to 1.2.2024 klo 9-16
 • Työpajat järjestetään ke 14.2.2024 klo 13-16 ja to 21.3.2024 klo 13-16
 • Opintotehtävän voi suorittaa ma 8.4.2024 asti

2. toteutus järjestetään loka-joulukuussa 2024:

 • Webinaarit järjestetään ke 2.10.2024 klo 9-16 ja to 10.10.2024 klo 9-16
 • Työpajat järjestetään ti 29.10.2024 klo 13-16 ja ke 27.11.2024 klo 13-16
 • Opintotehtävän voi suorittaa ma 16.12.2024 asti

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Webinaarit ja työpajat järjestetään reaaliaikaisesti, mutta muuten koulutuksessa opiskellaan itsenäisesti ajasta riippumattomasti.

Koulutuksen sisältö ja työskentely

Koulutuksessa on kaksi sisältöteemaa, joiden pohjalta tehdään yksi opintotehtävä. 

Teema 1: Yhteisöllisyys 

Osallistuja syventää ymmärrystään systeemisyydestä ja yhteisöllisestä toimintakulttuurista sekä osallisuudesta ja vuorovaikutustaidoista hyvinvoivan työyhteisön perustana ja yhteistyöstä koulun ja kodin, kunnan sekä hyvinvointialueiden opiskeluhuollon ammattilaisten kesken. 

Teema 2: Työhyvinvointi 

Osallistuja syventää ymmärrystään resilienssistä työntekijän ja työyhteisön voimavarana. Työhyvinvointia ja siihen vaikuttamista sekä työstä palautumista tarkastellaan erilaisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistamisen kautta niin yksilön kuin työyhteisön erilaisten tiimien näkökulmasta.  

 

Koulutuksen aikainen työskentely ja opintotehtävä liittyvät kiinteästi koulutukseen osallistujien työympäristöihin. Opintotehtävä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden havainnoida omaa työtään ja pohtia työyhteisönsä hyvinvointia vahvistavia teemoja, ja se voidaan suorittaa joustavin tavoin.  

Kohderyhmä ja hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksen ja opetustoimen alaisuudessa työskenteleville maksutonta. 

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja opetusyhteisöjen toimintakulttuurin kehittämisestä vastaaville, esimerkiksi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen 

 • rehtoreille, 
 • apulaisrehtoreille, 
 • päiväkodin johtajille, 
 • varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen johtajille, 
 • kehittäjille sekä  
 • erilaisille vastuuhenkilöille ja tiiminvetäjille, 

jotka ovat kiinnostuneita kasvatus- ja opetusyhteisöjen hyvinvoivan toimintakulttuurin kehittämisestä. 

Hakuohjeet

Ilmoittautuminen syksyn 2024 toteutukseen on auki 6.8.2024-25.9.2024. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kumpaankin toteutukseen otetaan mukaan 50 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen kevään 2024 toteutukseen on päättynyt

Ilmoittautumislinkki syksyn 2024 toteutukseen (saatavilla 6.8.2024 klo 10) 

Koulutuksen toteuttajat

Koulutuksen tuottaa Turun yliopiston Sote-akatemia ja koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Koulutuksen toteuttajatiimi:

Tiina Annevirta, KT, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos ja Sote-akatemia

Anniina Eklöf, KM, projektityöntekijä, Sote-akatemia

Jaanet Salminen, KT, eo, ft, yliopistonlehtori, Sote-akatemia ja Opettajankoulutuslaitos 

Miia Laasanen, FT, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia 

Marjaana Raukola-Lindblom, FL, yliopisto-opettaja, Sote-akatemia ja logopedia 

Yhteydenotot

Lisätietoja koulutuksesta: yhdessa@utu.fi