Events

Tulevia tapahtumia

WORLD BIOETHICS DAY

Ethical Aspects of Solidarity and Co-operation in International Crises

Wednesday, October 19, 2022, at 12.00 – 14.00 CET

Online seminar at: https://utu.zoom.us/j/65430252634

12.00–12.05 Opening words
Susanne Uusitalo, UNESCO Chair in Bioethics, unit Finland

12.05–12.25 Health care priorities in crises and war: some ethical tensions
Lars Sandman (National Centre for Priorities in Health, Linköping University)

12.25–12.35 Comments to the talk
Charles Alessi (éditohealth)

12.35– 12.55 War criminals and war heroes: ethics in the international crises of armed conflict
Mireille Isaro (University of Turku)

12.55–13.05 Comments to the talk
William Bülow O’Nils (Centre for Research Ethics & Bioethics, Uppsala University)

13.05– 13.25 Health and the Climate Crisis: the ethics of a Planetary Health approach
Anna Ellendersen (Copenhagen Institute for Futures Studies)

13.25– 13.35 Comments to the talk
Laura Puumala (University of Turku)

13.35 – 14.00 General discussion

page1image45402976

The seminar is open to all, welcome!

Organizers:

The International Chair in Bioethics units from Finland, Denmark and Sweden

Contact information:

ICB Finland: Susanne Uusitalo, susuus(a)utu.fi
ICB Denmark: Bogi Eliasen, be(a)iff.dk
ICB Sweden: Niklas Juth, niklas.juth@crb.uu.se

What is the World Bioethics Day?

International Chair in Bioethics is a global network promoting importance of bioethical issues and it organizes World Bioethics Day for the seventh time in all its units around the world. This year the global theme is Social Responsibility and Health. The aim of the day is to acknowledge the importance of bioethical questions and to promote activities that may enable solutions. The International Chair in Bioethics network has 259 units in 64 different countries.


Menneitä tapahtumia

EUTANASIA TULEVAISUUDEN SUOMESSA
Keskiviikkona 12.4.2017 klo 12:00–16:00, Auditorium XII, Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)

Seminaarin ohjelma
12.00 – 12.10 Professori Veikko Launis (TY): Alkusanat ja johdattelu aiheeseen
12.10 – 12.40 Dosentti Päivi Topo (Ikäinstituutti): Eutanasia – miten siitä voi olla jotain mieltä?
12.40–13.20 Dosentti Pekka Louhiala (HY): Eutanasia, lääkärit ja Suomi
13:20–14:00 Professori Matti Häyry (AALTO): Elämän pelko, kuoleman pelko ja kuoleman aiheuttamisen pelko
14.00 – 14.15 Erikoislääkäri Irja Öun (Terhokoti): Kommentteja kentältä koskien aiempia puheenvuoroja
TAUKO
14.30 – 15.00 Dosentti Markku Oksanen (UEF) ja dosentti Rauli Mickelsson (TY): Omantunnonkysymykset eduskunnassa ja eutanasia
15.00 – 15.30 Dosentti Liisa Nieminen (HY): Eutanasia oikeudellisena kysymyksenä
15.30 – 16.00 Loppukeskustelu

Tilaisuus on kaikille avoin.

Seminaarin tavoitteena on tuoda akateeminen eutanasian etiikkaa koskeva tutkimustieto osaksi lainvalmisteluun tarvittavaa kansalaiskeskustelua. Tavoitteena on nostaa esiin julkisessa keskustelussa huomioimatta jääneitä näkökohtia. Seminaarin lähtökohtana ei ole valmis kanta eutanasian puolesta tai sitä vastaan.

Tilaisuus on tarkoitettu päätöksentekijöille, lääkäreille ja muille saattohoidon parissa työskenteleville, tutkijoille, valveutuneille kansalaisille ja intressiryhmille.

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
Filosofia
Turun yliopisto

Yhteistyössä:
Käytännöllinen filosofia
Helsingin yliopisto

 Paperittomien terveydenhuollon etiikka -seminaari

3.2.2016 klo 13.00-17.00, luentosali EDU 2, Educarium, Assistentinkatu 5, Turun yliopisto

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhteistyössä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa yhden iltapäivän mittaisen seminaarin, jonka aiheena on paperittomien terveydenhuolto Suomessa.

Seminaari on jatkoa yhden päivän seminaarien sarjallemme. Tämänkertaisen tapahtuman taustalla on ajatus bioetiikan ja ihmisoikeuksien liitoskohtien tarkastelemisesta etenkin terveydenhuollon kontekstissa. Paperittomien terveydenhuolto on sekä ajankohtainen ihmisoikeuskysymys että kiinnostava moraalifilosofinen aihe. Puhujina seminaarissa ovat Heli Aali (Pakolaisneuvonta), Jemina Heinonen (Helsingin Global Clinic), Mari Kangasniemi (hoitotiede, Itä-Suomen yliopisto) sekä Helena Siipi (filosofia, Turun yliopisto, UNESCO Chair in Biotehics Suomen yksikön johtaja).
Paperittomalla viitataan ihmiseen, joka elää maassa ilman virallista olekeluoikeutta tai henkilöä, jolla ei ole vakuutusturvaa sairaanhoidon ja sairastumisen varalle maassa, jossa hän oleskelee. Muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja Suomen lääkäriliitto ovat vedonneet päättäjiin ainakin perustason terveydenhuollon takaamiseksi jokaiselle Suomessa oleskelevalle. Toisaalta tätä ehdotusta on myös kritisoitu voimakkaasti. Seminaari keskittyy pohtimaan paperittomien terveydenhuollon problematiikkaa erityisesti etiikan näkökulmasta. Kenellä on oikeus terveydenhuoltoon? Millä perustein sitä voidaan rajoittaa tai laajentaa? Kenellä on vastuu paperittomien hoidon järjestämisestä? Minkälaisiin eettisiin ongelmiin lääketieteen ammattilainen törmää paperittomia hoitaessaan?

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, kolmannen sektorin toimijoille ja muille terveys- sekä sosiaalialan ammattilaisille.
Ennakkoilmoittautumiset 1.2.2016 mennessä ja muut yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant@utu.fi

Seminaari Facebookissa

——————————————————————————————————————–
SEMINAARIN OHJELMA
13.00 Avaussanat, Rosa Rantanen, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
13.15 Erikoistutkija Helena Siipi (Turun yliopisto, filosofia, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö): Paperittomien terveydenhuolto moraalifilosofian näkökulmasta
13.55 Lakimies Heli Aali (Pakolaisneuvonta, Paperittomat-hanke): Kenellä on oikeus terveyteen? Paperittoman terveydenhoito Suomessa
14.35 Tauko
15.00 Tiedottaja Jemina Heinonen (Global Clinic Helsinki): TBA
15.45 Dosentti Mari Kangasniemi (Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede): Hoitotyön etiikan näkökulma paperittomien hoitoon
16.25 Päätössanat ja yleinen keskustelu, Rosa Rantanen UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
17.00 Seminaari päättyy

——————————————————————————————————————–

TIETEEN LUOTETTAVUUS JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JOURNALISMIN ETIIKKA
30.10. 2014 klo 13.00-16.30, Turun yliopisto, Publicum-rakennus, luentosali Pub 2


UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää kaikille avoimen tutkimusseminaarin tutkimuksen luotettavuudesta ja terveysjournalismin etiikasta. Tavoitteena on tarkastella tutkimuksen, tiedeviestinnän ja journalismin etiikan näkökulmista sitä jatkumoa, jolla laadukas ja luotettava terveyden alan tutkimus siirtyy osaksi yksilöiden ja ryhmien terveysuskomuksia ja terveyskäyttäytymistä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät tieteen etiikkaan, tutkijoiden harjoittaman tiedeviestinnän etiikkaan ja terveyttä koskevaan journalismin etiikkaan.


Miten esimerkiksi terveysjournalismissa kaupalliset tavoitteet tulisi yhdistää vahingon välttämisen ja hyvän edistämisen tavoitteisiin? Mikä on tutkijan tai journalistin vastuu mahdollisista väärinymmärryksistä ja miten niitä voitaisiin välttää? Millaisten eettisten periaatteiden tulisi leimata tutkijoiden ja journalististen välistä kommunikaatiota? Tavoitteena on, että seminaarissa lähestyttäisiin aihetta erilaisista eettisistä näkökulmista painottaen tieteen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.


Seminaari on kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! Yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant@utu.fi


 

SEMINAARIN OHJELMA

13.00 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puheenjohtaja Helena Siipi: Avaussanat

13.10 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen: Tiedonjulkistaminen ja tieteenetiikka

13.50 Yliopistotutkija Anna Axelin: Herkät aiheet ja eettinen tutkimuksesta tiedottaminen mediassa ja terveydenhuollossa

14.30 Kahvitauko

14.50 Toimittaja Ulla Järvi: Terveysjournalismi ja journalistin etiikka

15.30 Tutkija Vienna Setälä: Median terveyspuhe ja keskiluokkaisen menestyksen tragedia

16.10 Professori Veikko Launis: Päätössanat ja yleinen keskustelu

16.30 Seminaari päättyy

 

 

 

Kymmenes UNESCO Chair in Bioethics maailmankonferenssi järjestetään 6.-8.1.2015 Jerusalemissa. Abstraktien jättöaika päättyy 31.7.2014.

UNESCO Chair in Bioethics 10th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW Zefat Bioethics Forum Crowne Plaza Hotel • Jerusalem, Israel January 6-8, 2015 www.bioethics-conferences.com

Invitation and Call for Papers
The UNESCO Chair in Bioethics is pleased to invite you to become an active participant at the 10th World Conference. The Conference is designed to offer a platform for the exchange of information and knowledge and to hold discussions, lectures, workshops and exhibition of programs and databases. If you wish to take part in the scientific program, submit your abstract together with a short CV to: seminars@isas.co.il
Deadline for abstract submission: July 31, 2014

Target Groups
bioethicists • philosophers • researchers • writers • ethics committee members • physicians • nurses • social workers • psychologists • psychiatrists • doctors involved in legal medicine • lawyers • judges • teachers • educators • rectors, deans and administrators of academic institutes • hospital managers • teachers and students of medical, nursing, ethics, psychology, philosophy and law schools and faculties • professional, cultural and volunteer organizations and associations • governmental & public bodies • speech therapists

Main Aspects
• bio-ethics and medical ethics in Sub-Saharan Africa and in the developing world • ethics of transplantation • rationing in healthcare systems – ethical implications in era of limited resources • bioethics & law • eco-bioethics • dental ethics & law • environmental ethics & law • ethics & religions • ethics & social sciences • immigration & bioethics • medical ethics & law • ethics committees • health law & bioethics • speech & language therapy & bioethics • meta-ethics • nursing ethics & law • pharmacy ethics & law • philosophical ethics • professional risk & bioethics • psychiatry & bioethics • rehabilitation & bioethics • science & bioethics • research & bioethics • surgery & bioethics • technological ethics & law • youth & bioethics • volunteers activities & bioethics • bio-politics & ethics • governmental health allowances: ethical dilemmas

Organized in collaboration with:

  • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
  • World Medical Association (WMA)
  • World Psychiatric Association (WPA)
  • World Association of Medical Law (WAML)
  • European Medical Students’ Association (EMSA)
  • Israel Medical Association (IMA)
  • Israel Nursing Association (INA)
  • Zefat Academic College, Israel
  • The International Center for Health, Law and Ethics, University of Haifa
  • Israel National Bioethics Council