Kuvaaja: Hanna Oksanen

Samtalsanalys i ett samhälle i utveckling

Samtalsanalys, gemenskaper och expertis

Samtalsforskningsdagarna 2023

Välkommen på Samtalsforskningsdagarna i Åbo 3.-4.2.2023. Konferensen för samman kommunikations- och interaktionsforskning kring temat Samtalsanalys, gemenskaper och expertis. Presentationerna kommer att fördjupa sig i praxis för gemenskaper och expertis i ett samhälle i utveckling med hjälp av samtalsanalys.

Temat är kopplat till aktuella samhällsförändringar som digitalisering, det förändrade medielandskapet samt språklig och kulturell mångfald i varierande gemenskaper. Kriser som coronapandemin, arbetskraftsbrist och det instabila globala läget påverkar också interaktionsmönster och praktiker i olika gemenskaper. Expertisen är nära kopplad till gemenskaperna, där interaktionspraxis bygger på gemenskapens villkor.

Plenarist på Samtalsforskningsdagarna är Niina Lilja, professor i professionel kommunikation vid Tammerfors universitet. Presentationerna kommer att representera en rad olika discipliner och är ofta tvärvetenskapliga i sig själva. Ketu-dagarna kommer att hållas på Åbo Akademis och Åbo universitets campus.

Foto: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

Ajankohtaista