Välkommen till våra forskningsprojektets sidor!

Fyndig formulering eller onödigt trams? – kommunerans sloganer ur språkvetenskapens och markandsföringens synvinklar är en undersökning om finländska kommuners sloganer. Syftet med undersökningen är att reda ut hur sloganer används och vilka språkliga drag som är typiska för dem. Vi betraktar alltså sloganerna ur marknadsföringens och språkvetenskapens synvinklar.

Undersökningen har börjat 1.10.2020 i Åbo universitet. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen för kommunal utveckling. Finlands Kommunförbund är vår samarbetspartner.

Kontaktadress:
kuntasloganit@utu.fi