Tutustu Lasten maailmat -tutkimuksen uusimpiin tuloksiin

Lasten ääniä on kuunneltu: Uniikki Children’s Worlds – Lasten Maailmat -tutkimus 35 maassa eri puolilla maailmaa

8-vuotias lapsi kantaa enemmän huolta vanhempiensa kuin ystäviensä rahatilanteesta

  • Children’s Worlds (ISCWeB, Jacobs Foundation -säätiön rahoittama), kansainvälisen kyselytutkimuksen kolmas aalto on saatu päätökseen. Lasten elinoloja ja elämää selvittäneeseen kyselyyn osallistui yli 128,000 lasta 35 maailman maasta.
  • Ainutlaatuinen tutkimushanke pyrkii ymmärtämään ja edistämään lasten omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän elämästään ja hyvinvoinnistaan. Se haluaa myös rohkaista poliitikkoja ja vaikuttajia sekä kaikkia heitä, joita lasten hyvinvointi kiinnostaa, parantamaan lasten elämää ja lapsuuden kokemuksia.
  • Kyselyn aihealueet vaihtelivat yleisistä elämääntyytyväisyyttä ja hyvinvointia selvittävistä kysymyksistä elämän erityisosa-alueisiin, internetin käyttömahdollisuuksiin, lasten turvallisuuden kokemuksiin omassa elinympäristössään, ja moniin muihin teemoihin. Kansainvälinen kyselytutkimus tarjoaa ainutlaatuisen ja ajankohtaisen näkemyksen eri puolilla maapalloa asuvien lasten elämästä, taloudellisen, maantieteellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa.
  • Lasten materiaalisia elinoloja tarkastelleessa osiossa lapsilta kysyttiin “Kuinka usein he ovat huolissaan perheensä rahatilanteesta”. Vastausvaihtoehdot olivat: ei koskaan, joskus, usein, aina. Kahdeksassa maassa 35:stä , mukaan lukien Suomi, Venäjä, Norja ja Ranska, yli puolet lapsista ei ollut koskaan  huolissaan perheen rahatilanteesta. Eurooppalaisista lapsista korkeinta huolta tunsivat Välimeren maiden lapset Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa. Merkille pantavaa on, että globaali taantumus on koetellut juuri näitä kolmea maata.
  • Silmiinpistävä tulos oli kahdeksanvuotiaiden suurempi huoli perheen rahatilanteesta verrattuna kahteen vanhempaan ikäryhmään. Näin oli myös suomalaislasten osalta: 8-vuotiaista kuusi prosenttia oli aina huolissaan rahatilanteesta, 10- ja 12-vuotiaista alle kolme prosenttia.

”We are delighted to see the results of this important international study from 35 countries and to get a better understanding of children’s lives from their own perspectives”, toteaa Simon Sommer,  Jacobs Foundationin toimitusjohtaja.

“We believe that all children should have equitable opportunities to reach their learning potential and fulfill their aspirations. In supporting innovative research projects like this we promote the generation of critical data needed to improve children’s lives.”