Young Scientists 2021

MIKÄ? Nuoret Tutkijat -tapahtuma on vuosittainen Turun yliopiston bioteknologian laitoksen opiskelijaseminaari, jossa maisteri- ja diplomi-insinööriopiskelijat esittelevät lopputöidensä tuloksia suullisin esitelmin ja posterein. Tilaisuus on opiskelijoiden itsensä järjestämä.

MISSÄ & KOSKA? Tapahtuma pidetään tänä vuonna Zoom-järjestelmässä (telekonferenssi) ja kestää tiistaista perjantaihin 23.3.-26.3.2021. Tarkemmat ohjeet ja osallistumislinkit ilmoitetaan myöhemmin.

KENELLE? Tapahtuma on suunnattu kaikille tieteestä kiinnostuneille, ensimmäisen vuoden opiskelijoista varttuneisiin tutkijoihin. Tervetuloa!

Vuoden 2021 materiaalit:

NT 2021 Aikataulu / Programme 2021

Tiivistelmävihko 2021 / Abstract booklet 2021

Lehdistötiedotteet 2021 / Press releases 2021

Posterit 2021 / Posters 2021

WHAT? Young Scientists event is an annual student seminar organized by Department of Life Technologies. In the event, M.Sc. and M.Sc. (tech.) students presnt the results of their thesis work by oral presentations and posters.

WHERE AND WHEN? This year the event is held in Zoom system (teleconference) between Tuesday 23rd March and Friday 26th March. Participation links and instructions will be posted later.

FOR WHOM? The Event is aimed for anybody interested in (bio)sciences. Welcome!

You can find the materials from links above!