Strategisen tutkimuksen ohjelmien teemat rakennetaan yhteisvoimin tulevaa ennakoiden

Strategisessa tutkimuksessa keskitytään suomalaisen yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Miten ratkoa aikamme viheliäisiä ongelmia ja rakentaa monitieteisen tutkimuksen keinoin parempaa tulevaisuutta?

Strategista tutkimusta tehdään laajoissa tutkimusohjelmissa yhteistyössä tiedon hyödyntäjien kanssa. Kussakin ohjelmassa keskitytään johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen haasteeseen eli teemaan.

Moniäänisellä teemavalmistelulla vaikuttavampia tutkimusohjelmia

Hyvän teeman valinta on keskeistä strategisen tutkimuksen merkityksen kannalta. STN-ohjelmat kestävät tyypillisesti jopa kuusi vuotta, mikä korostaa teemavalinnan tärkeyttä. Teemavalmistelussa arvossaan ovat paitsi laaja-alainen ja ajantasainen ymmärrys tieteestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta myös kaukokatseisuus.

Avoin vuorovaikutus ja sidosryhmiltä saatava palaute ovat oleellinen osa hedelmällistä teemavalmistelua. Ajankohtaista tutkimusta, suomalaisen yhteiskunnan muutoksia sekä avarakatseisesti erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia hahmottavat sidosryhmät ovat avainroolissa. Ne tukevat yhdeksänjäsenistä neuvostoa valmistelun kriittisissä vaiheissa. Teemavalmistelun moniäänisyyttä ja vuorovaikutteisuutta voidaan puolustaa myös demokraattisin perustein. Monipuolisen asiantuntemuksen ja erilaisten näkökulmien kirjon siivittäminä ohjelmien teemoista saadaan muotoiltua niin tieteen kuin suomalaisen yhteiskunnan kannalta osuvampia.

Monin silmin katsottuna kuva suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävistä teemoista piirtyy realistisemmin ja vivahteikkaammin. Neuvosto hyödyntää valmistelutyössään ajankohtaisimpia ennakointikatsauksia, mutta kaikkein uusimmat tai tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen nojaavat ideat ja havainnot eivät aina nouse esiin ennakointikatsauksissa. Tieteentekijät ja yhteiskunnan eri sektoreiden sekä elinkeinoelämän asiantuntijat tuovat valmisteluun mitä arvokkainta ajantasaista ymmärrystä eri aihepiireistä.

STN:n vuoden 2025 ohjelmien teemavalmistelun eteneminen

Seuraavien kuusivuotisten STN-ohjelmien teemavalmistelu on jo varsin pitkällä. Prosessi käynnistyi syksyllä 2023 kaikille avoimella teemaideoiden kartoituksella. Tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien tuella tunnistettiin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia yhteiskunnallisia tietotarpeita ja teemoja, joista tarvittaisiin uutta monitieteellistä ja vaikuttavaa tutkimusta paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) hyödynsi idealuotauksessa jo mainittuja ennakointikatsauksia.

Ideointivaiheen jälkeen STN valikoi joukon potentiaalisia teema-aihioita sidosryhmien arvioitavaksi ja edelleen kehitettäviksi teematyöpajaan. Ideointi- ja työpajavaiheiden arvokas palaute ja näkemykset tukivat neuvostoa varsinaisten teemojen valinnassa ja valmistelussa. Neuvosto esitteli valmistelemansa teemaluonnokset maanantaina 20.5.2024 avoimessa julkisessa kuulemisessa tiedeyhteisölle, päätöksentekijöille sekä muille strategisesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Nyt STN viimeistelee teemat saamansa palautteen nojalla ja luovuttaa teema-aloitteen valtioneuvostolle ennen kesäkuun puoliväliä. Valtioneuvosto päättää teemoista. Varsinaiset strategisen tutkimuksen ohjelmahaut avataan valtioneuvoston teemapäätöksen jälkeen, alustavasti syksyllä 2024.

Lue lisää STN:n teemavalmistelusta

Blogin alkuperäinen versio julkaistu strategisen tutkimuksen sivulla 10.10.2023

 

Pilvi Toppinen

Kirjoitaja on tieteestä, yhteiskunnasta ja demokraattisista prosesseista inspiroitunut käytännöllinen filosofi (VTT), joka työskentelee Suomen Akatemiassa johtavana tiedeasiantuntijana.

 

Julkaisun tiedot: 6/2024, Open Up!-blogi, ISSN 2814-8967