Arvoisa erityisopettaja, tervetuloa koulutukseen!

Varhaiskasvatus on kehittynyt myötätuulessa viimeisimpien vuosien aikana. Kiteytetysti sanottuna perheille suunnatusta sosiaalipalvelusta – jota varhaiskasvatus päivähoito-nimikkeenä oli 2000-luvulle saakka- ollaan siirrytty opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen koko koulutusjärjestelmän osaksi. Varhaiskasvatus esiopetuksen kera on koko järjestelmän ensimmäinen porras, perusta koko koulutukselle!

Lainsäädännön viimeisin uudistus koskee lapsen tukea varhaiskasvatuksessa. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä työskenteleville. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat useimmiten se taho, jonka tehtävänä on, paitsi tuen ja erityisopetuksen antaminen lapselle, myös tukea,konsultoida ja kouluttaa muuta  sekä sidosryhmiä varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta ja sitä koskevista säädöksistä, toteutuksesta  ja menetelmistä. Tehtäviin sisältyy vielä koko kunnan/yksityisen varhaiskasvatuspalvelun alueella varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen koordinointia ja kehittämistä. Tehtävänkuva on moninainen, runsas ja vaativa! Etenkin ajatellen nykyistä tilannetta, jossa pätevästä ja kelpoisesta varhaiskasvatuksen opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstöstä on huutava pula. Erityisopettajat ovat paljon vartijoina, ja heistäkin on puutetta. Siis, vaikka sinulla ei olisikaan veon kelpoisuutta vielä, mutta toimit sellaisessa tehtävässä, olet tervetullut mukaan.

Tätä ajatellen olemme Braheassa toteuttamassa OPH-rahoituksella osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen erityisopettajien ammatillista osaamista ja kompetensseja juuri tukea koskevassa varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Koulutuksessa on tarjolla uusinta tietoa inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta, tuen uudistuksesta sekä etenkin muutamista keskeisimmistä tuen tarpeen alueista:mm. sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja oppimisen tarpeet sekä tarkkaavuuteen, autisminkirjoon ja kommunikaatioon liittyvät haasteet. Neljästä modulista viimeisessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan konstultatiivista työtä ja siihen liittyviä toimintamalleja.

Voit valita näistä herkuista kaikki tai vaan osan! Olet lämpimästi tervetullut joukkoon!

Odottavin terveisin

Marita Neitola

”Vaikka minulla olisi mykistävät tiedot, hienoimmat psykologiset keinot, uusimmat audiovisuaaliset laitteet, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.”

– Opettaja Maila Makkonen