Pitoa ja vetoa- täydennyskoulutus päättyy!

Lokakuun alussa 2022 käynnistynyt Opetushallituksen rahoittama Pitoa ja vetoa varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön -hanke on päättymässä.  Koulutukseen on osallistunut varhaiskasvatuksen erityisopettajia eri puolilta Suomea. Lähes kokonaan verkossa tapahtunut koulutus mahdollisti osallistumisen laajasti maan eri osista. Työskentely ryhmissä eri puolilta Suomea osallistuvien opettajien kesken selvästi lisäsi erityisopettajan työtä koskevaa tietämystä ja rikasti ajattelua ja oppimista.

Täydennyskoulutuksessa oli neljä eri modulia, jotka halutessaan saattoi opiskella kaikki, tai osallistua vain jonkin tietyn modulin opetukseen. Täydennyskoulutus sisälsi seuraavat neljän opintopisteen laajuiset modulit:

  1. Uudistuva VASU, inklusiivinen pedagogiikka ja erityisopetus
  2. Ihmeelliset vuodet -menetelmä lasten myönteistä käyttäytymistä tukemassa
  3. Neuropsykiatriset haasteet, lapsen tuki ja erityisopetus
  4. Ratkaisukeskeiset menetelmät ja konsultaatio erityisopettajan työssä

Kolmessa modulissa niiden suorittaminen koostui luennoitsijoiden alustuksista ja esityksistä, ryhmä- tai työpajatyöskentelyistä (mm. lukupiirit) sekä kirjallisista tehtävistä. Ihmeelliset vuodet Teacher management Program- menetelmää opiskeltiin yhdessä modulissa, jossa ohjelman periaatteiden mukaisesti työskenneltiin ryhmässä ohjaajien valmennuksessa ja opittua vietiin pala kerrallaan käytäntöön omassa työssä kokeillen. Modulin suorittamalla sai Ihmeelliset vuodet TCM -menetelmäosaajan kelpoisuuden eli voi käyttää ohjelmaa omassa työssään. Ihmeelliset vuodet-moduli oli moduleista ainoa, joka toteutui lähiopetuksena.

Pitoa ja vetoa-hankkeessa keskeistä on ollut se, että kaikkea oppimaansa voisi viedä suoraan käytäntöön ja ottaa osaksi omaa työtään. Etenkin ensimmäisessä modulissa osallistujien kehittämistyöt olivat niin ansiokkaita, että niistä riittäisi antia vaikkapa kirjaksi asti. Varhaiskasvatuksen tuen uudistus ja uudistusten käyttöönotto lisäsi erityisopettajien työtä runsaasti. Niinpä kehittämiskohteeksi valittiin esimerkiksi yhteisopettajuus, tuen toteuttamisen tavat, erityisopettajan työnkuva, henkilöstön ammatillisen osaamisen edistäminen, monialainen yhteistyö – vain muutamia mainitakseni.

Toinen moduli Ihmeelliset vuodet- menetelmästä sisälsi kaksi 16 opiskelijan ryhmää, joissa kummassakin oli kaksi ryhmäohjaajaa luotsaamassa menetelmän saloihin. Koulutukseen kuului kuusi lähiopetuspäivää. Ryhmät kokoontuivat kerran kuukaudessa, ja kullakin kerralla syvennyttiin tiettyyn aiheeseen. Ihmeelliset vuodet TCM on arvioitu yhdeksi vaikuttavista menetelmistä lasten ja nuorten käyttäytymisen ongelmien ehkäisemisessä ja korjaamisessa (ks. https://kasvuntuki.fi/).

Kolmannen modulin opetuksesta vastasi suurimmaksi osaksi Valteri, jonka asiantuntevassa opissa tämän modulin osallistujat paneutuivat neurokirjon lasten opetuksen erityispiirteisiin ja heidän kehityksensä ja oppimisensa edistämiseen. Erityisenä alueena olivat tunnetaidot, itsesäätely ja sosiaalinen käyttäytyminen sekä näiden alueiden tukeminen. Tässäkin modulissa painopisteenä oli kehittää omaa osaamista siten, että opittua testattiin omassa työssä ja erityisopettajan työnkuvan mukaisesti vietiin hyviä keinoja suoraan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin.

Viimeinen moduli keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelyyn ja konsultatiivisten keinojen haltuunottoon. Systeeminen lähestymistapa ja prosessikonsultaatio samoin kuin restoratiivinen työote saattavat olla hieman etäisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajille, mutta selvästikin myös näiden ymmärtäminen on tarpeen erityisopettajan työssä, jotta konsultaatio ja konsultatiivinen työ onnistuisi. Lukupiirityöskentely artikkeleiden parissa oli monille ihan uusi asia, ja se koettiin innostavaksi ja antoisaksi, koska sai kollegoiden kanssa jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia ja oppia siten toinen toisiltaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työ on usein kovin hektistä ja runsasta. Jokainen erityisopettaja haluaa tehdä työnsä hyvin. Monille on keskeisenä periaatteena auttaa lapsia ja muita ammattilaisia. Työn melskeissä omasta itsestä huolehtiminen ja pysähtyminen omien tarpeiden ja tunteiden äärelle jää vähäiseksi. Tällä koulutuksella oli paikkansa myös näille asioille. Voidakseen toimia toisten hyväksi on välillä kysyttävä itseltään: Mitä minulle kuuluu? Miten minä voin? Havaitsin, kuinka usein koulutuspäivien aikana työmaailman yllättävät tapahtumat pakottivat jättämään koulutustilanteen kesken tai saapumaan mukaan myöhemmin. Toivoisin, että erityisopettajilla voisi olla rauha keskittyä omaan oppimiseensa, koska vain siten voi omaksua omaan työhönsä uusia asioita ja muuttaa työntekemisen tapaansa.

Haluan omasta puolestani kiittää lämpimästi kaikkia koulutukseen osallistuneita, kaikkia kouluttajia ja Brahean väkeä sekä Opetushallitusta.

Toivotan teille kaikille levollista joulua ja tulevaa vuotta 2024!

Terveisin Marita Neitola

”Vaikka minulla olisi mykistävät tiedot, hienoimmat psykologiset keinot, uusimmat audiovisuaaliset laitteet, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.”

– Opettaja Maila Makkonen