Millaista on taiteilijoiden asiantuntijuus? Mikko Jakosen artikkeli Taidetutkassa

Taidetyön välittävä hybridiasiantuntijuus ja yhteisöllisesti luova tieto

Millaista on taiteilijoiden työssään käyttämä ja muodostama asiantuntijuus? Tässä artikkelissa Koneen säätiön rahoittaman Taidetyö ja talouden uudet muodot -hankkeen tutkija YTT, dosentti Mikko Jakonen Turun yliopistolta esittää, että taidetyö voidaan ymmärtää monialaisena yhteistoimintana, jonka keskiössä on uuden luomiseen suuntautunut asiantuntijuus. Taidetyössä kietoutuvat yhteen erilaiset koulutukselliset, ammatilliset, harrastukselliset ja työmarkkina-asemaan liittyvät oppimis- ja osaamispolut. Taidetyön tekijät tulisikin nähdä hybridiasiantuntijoina, jotka osaavat välittää ja luoda monipuolista tietoa erilaisissa yhteisöllisissä prosesseissa.

http://taidetutka.fi/2021/taidetyon-valittava-hybridiasiantuntijuus-ja-yhteisollisesti-luova-tieto/