Ilmansaasteiden vaikutukset lintuihin

Ilmansaasteiden vaikutukset lintuihin

Tutkimuksemme selvittää ilmansaasteiden vaikutuksia luonnonvaraisiin lintuihin. Tärkein tutkimusalueemme on Harjavallan kuparisulaton ympäristö, johon on vuosien saatossa levinnyt runsaasti raskasmetalleja (mm. kuparia, nikkeliä, lyijyä ja arseenia) sekä happamoitumista aiheuttavaa rikkidioksidia. Tutkimuksen päämääränä on saada tietoa erityisesti ympäristön saastumisen ekologisista ja fysiologisista vaikutuksista.

Ympäristön saastumisen vaikutukset voivat olla suoria myrkkyvaikutuksia, mutta usein ne ovat epäsuoria, esimerkiksi ravinnon määrään tai laatuun liittyviä. Olemme huomanneet että saastuneessa ympäristössä esimerkiksi talitiaisille tärkeän ravinnon, perhostoukkien, määrät ovat vähentyneet. Paitsi ympäristön saastumisen aiheuttamista muutoksista ravinnon saatavuudessa ja myrkkypitoisuuksissa (raskasmetallit, POP-yhdisteet), olemme erityisesti kiinnostuneet linnuille tärkeistä ravinnon komponenteista, kuten kalsiumista, vitamiineista ja karotenoideista.

Tutkimuksemme keskeinen teema on lintulajien erilainen kyky kestää saastumisen aiheuttamaa ympäristöstressiä. Pyrimme työssämme yhdistämään toksikologista, fysiologista, geneettistä ja ekologista tutkimusta. Tuottamamme tieto lajienvälisistä puolustuskyvyn eroista auttaa jatkossa tunnistamaan ympäristön saastumiselle herkät lajit ja ymmärtämään mekanismeja, jotka saattavat johtaa populaatioiden pienenemiseen saastuneissa ympäristöissä.

Tapio Eeva