SEM

Casual Bee

Casual Bee on Turun yliopiston fysiikan, kemian ja tekniikan laitoksilla toimivien materiaalitutkimuksen ryhmien yhteistyöalusta, joka tähtää kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin erityisesti yhdessä yritysten kanssa.

Turun yliopiston vahva materiaalitutkimus yhdessä uuden materiaalitekniikan kanssa luo mahdollisuuden rakentaa laaja tutkimusinfrastruktuuri, joka tukee sekä tieteellistä tutkimusta että elinkeinoelämää. Casual Bee tutkimusinfrastruktuurin tarkoitus on toimia alustana, joka mahdollistaa yhteistyön paikallisten teollisuusyritysten kanssa ja vahvistaa materiaalien karakterisointiin ja ikääntymiseen liittyvää osaamista.  Casual Bee projektissa me kehitämme uusia toimintatapoja teollisuusyhteistyöhön ja tavoitteena on levittää tietoa, että me pystymme vastaamaan erilaisten ja eri kokoisten yritysten materiaalitutkimustarpeisiin. Casual Bee toimii myös alustana yritysten suuremmille ja yhteiskunnallisesti vaikuttaville tutkimushankkeille, jotka voivat laajemmin parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä yritysten tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Finnish Research Infrastructure for Characterization and Aging of Surfaces and Materials for the Local Businesses and Environmental Economy (Casual Bee)