CfP: Dies Medievales 2021

Dies Medievales är en mångvetenskaplig och internationell forskarsammankomst som anordnas vartannat år. Avsikten med Dies Medievales är att vara en mötesplats för medeltidsforskare från finländska universitet och vetenskapsområden; såväl filologer och arkeologer som konsthistoriker och historieforskare.

Konferensprogrammet består av plenarföreläsningar, sektionsföredrag och paneldiskussioner som lyfter fram såväl enstaka forskningsteman som mer generella trender inom vetenskapsområdena. Konferensens språk är finska, svenska och engelska. I samband med konferensen utdelas priset Valoisa keskiaika (Den ljusa medeltiden) av Glossa rf.

Den sextonde konferensen i serien Dies Medievales anordnas i Åbo 11-13.3.2021 av Åbo universitet och Åbo Akademi i samarbete med sällskapet för medeltidsforskning Glossa rf och centret för medeltida och tidigmoderna studier TUCEMEMS vid Åbo universitet.

Konferensens plenarföreläsare och deras teman är:

 • Theresia Pettersson, Stockholms universitet: Eodem die sagdes fore rettoom tänkeboken som minnespraktik och minnespolitik
 • Kathryn Rudy, University of St Andrews: The Memory in the Material: What Medieval Parchment Reveals about its Early Users
 • Reima Välimäki, Åbo universitet: Saagat, Saxo ja MV-lehti: muinaisuuden historiapolitiikka internetissä [Sagor, Saxo och MV-lehti: forntidens historiepolitik på internet]

Konferenstemat våren 2021 är att minnas, minne och kunskap. De medeltida individerna och samhällena var medvetna om sitt förflutna och sin relation till det. Ofta uppenbarade sig de svunna tiderna som ett idealiserat rum som kunde bjuda på lösningar på problem i individens egen tid. Bilden av ens eget förflutna byggdes upp genom att samla minnen i krönikor, sagor, helgonbiografier, dokument, reliker, pilgrimsmärken osv. – men även genom att använda dessa som underlag för nya berättelse- och bildtraditioner samt för fenomen inom den materiella kulturen.

Munkarna vid klostren övade sitt minne genom livet och olika minnestekniker var inte heller främmande i utomkyrkliga sammanhang. Hela det medeltida samhället genomsyrades av olika perspektiv på minnet och att minnas.

Temat är avsiktligt brett för att det ska passa så många forskningsämnen och -områden som möjligt. Vi välkomnar både enskilda föredrag och tematiska sessioner till Dies Medievales-dagarna med koppling till konferensens tema. Föredragens ämnen kan exempelvis beröra

 • Källor – Vilket är olika källtypers sanningsvärde? Hur har källor/dokumentation traderats och av vilka orsaker, vem har bevarat och valt ut dem? Var förvaras de (i privatsamlingar eller officiella institutioner)?
 • Medievalism – Vilken är medeltidens roll i nutiden och för vilka syften används den? Vad är historia och vad är pseudohistoria?
 • Informationsförmedling – hur förmedlades information, var och varför? Genom vilka kanaler? Hur lång tid tog informationsspridningen?
 • Texter – Vilken betydelse hade textproduktion och språk för informationsförmedling och för minnet?
 • Vad är sanningens relation till minne och kunskap?
 • Minneskultur – Vad är värt att minnas och vad är det inte? Vem bestämmer vad som koms ihåg?
 • Hur konstruerades ny kunskap och hur förhöll man sig till tidigare vetenskap?
 • Hur och varför återanvände man i medeltida kulturer äldre skrifttyper eller bildmotiv, hur återanvändes material från olika perioder till nya föremål eller arkitektoniska element?
 • Hur framställdes kunskap om det förflutna genom visuella medel?
 • Hur användes olika fenomen inom den materiella kulturen, såsom gravstenar, kyrkliga eller världsliga byggnader, eller familje- och släktklenoder för stärkande och delande av minnen?

Föredragen med koppling till tematiken kommer att sammanställas i en kollegialt granskad konferenspublikation i Mirator (Jufo 1). Även föredrag som inte direkt berör temat är välkomna.

Skicka in föredrags- eller sessionsförslag till konferensens e-postadress diesmedievales2021@utu.fi fram till 31.8.2020. Vi informerar om accepterade bidrag senast 15.9.2020.