Dies Medievales 2022

Åbo 10-12.3.2022

Dies Medievales är en mångvetenskaplig och internationell forskarsammankomst som anordnas vartannat år. Avsikten med Dies Medievales är att vara en mötesplats för medeltidsforskare från finländska universitet och vetenskapsområden; såväl filologer och arkeologer som konsthistoriker och historieforskare.

Konferensprogrammet består av plenarföreläsningar, sektionsföredrag och paneldiskussioner som lyfter fram såväl enstaka forskningsteman som mer generella trender inom vetenskapsområdena. Konferensens språk är finska, svenska och engelska. I samband med konferensen utdelas priset Valoisa keskiaika (Den ljusa medeltiden) av Glossa rf.

Den sextonde konferensen i serien Dies Medievales anordnas i Åbo 11-13.3.2021 av Åbo universitet och Åbo Akademi i samarbete med sällskapet för medeltidsforskning Glossa rf och centret för medeltida och tidigmoderna studier TUCEMEMS vid Åbo universitet.

Registreringen till konferensen är nu öppen!