Uppdatering: Dies Medivales-konferensen ordnas i hybridformat

COVID-situationen visar tecken på förbättring och restriktionerna håller på att hävas. Därmed räknar vi med att kunna arrangera Dies Medievales 2022 på plats, men eftersom situationen fortfarande är osäker kommer konferensen att ordnas i hybridformat.

Konferensens sessioner hålls i Åbo Universitets utrymmen i enlighet med universitetets rådande instruktioner.

Det är möjligt att delta i konferensen på plats eller via distansuppkoppling. Alla utrymmen möjliggör hållandet av föredrag på distans.

Anmälan har nu försetts med alternativet: ”I will participate in the conference: online”. Vi ber att alla som deltar i konferensen helt och hållet på distans väljer det här alternativet.

Med tanke på bokning av utrymmen och de tekniska lösningarna ber vi alla deltagare och talare att anmäla sig senast 18.2 till adressen diesmedievales2021@utu.fi, om man deltar på distans. Vi utgår från att de som redan har anmält sig deltar på plats. I händelse av sjukdom eller exponering av viruset är distansdeltagande givetvis också möjligt med kortare varsel.

Deltagaravgiften är den samma oberoende av i vilken form man deltar. Konferensmiddagen ordnas förutsatt att restaurangernas öppethållningstider och myndigheternas anvisningar tillåter det. Vi bekräftar huruvida middagen ordnas i enlighet med det rådande läget 18.2. Vi returnerar avgiften för middagen ifall att den inte kan ordnas på grund av coronavirusläget.

Vi välkomnar alla talare och deltagare till Åbo i början av mars. Vårt mål är att arrangera en säker konferens och samtidigt möjliggöra en träff för finländska medeltidsforskare.