Esitelmäkutsu: Dies medievales 2022 (uudet esitelmät)

Dies Medievales Turussa 10.-12.3.2022

Esitelmäkutsu uusille esitelmille

Huom! Jos esitelmäsi on jo hyväksytty Dies Medievales 2021 konferenssiin, olet mukana kevään 2022 ohjelmassa. Hyväksytyille puhujille lähetetään erillinen viesti, jossa kerrotaan mahdollisuudesta päivittää esitelmän otsikko tai perua osallistuminen.

Lähetä esitelmä- ja sessioehdotuksesi konferenssin sähköpostiosoitteeseen viimeistään perjantaina 3.9.2021.

Lisätietoja: diesmedievales2021[at]utu.fi 

Dies Medievales on joka toinen vuosi järjestettävä monitieteinen ja kansainvälinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta filologeista arkeologeihin ja taidehistorioitsijoista historian tutkijoihin. Konferenssin ohjelmassa yhdistyvät keynote-esitelmät, konferenssiesitelmät ja paneelikeskustelut, joissa käsitellään yksittäisiä tutkimusaiheita ja tieteenalan yleisiä trendejä. Konferenssikielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Konferenssin yhteydessä jaetaan myös Glossa ry:n myöntämä Valoisa keskiaika -palkinto. Koronaviruspandemian takia keväälle 2021 suunniteltu konferenssi siirrettiin vuoteen 2022.

Kevään 2022 konferenssin teemana on muistaminen, muisti ja tieto. Keskiajan yksilöt ja yhteisöt olivat tietoisia menneisyydestään ja suhteestaan siihen. Usein mennyt näyttäytyi idealisoituna tilana, johon palaaminen tarjosi vastauksen nykyisyyden ongelmiin. Kuvaa omasta menneisyydestä rakennettiin niin keräämällä muistoja – vanhoja kronikoita, saagoja, pyhimyselämäkertoja, dokumentteja, pyhäinjäännöksiä, pyhiinvaellusmerkkejä, jne. – kuin rakentamalla näiden pohjalle uusia kertomus- ja kuvaperinteitä sekä aineellisen kulttuurin ilmiöitä. Luostarien munkit harjoittivat muistiaan halki elämänsä, eivätkä muistamisen tekniikat olleet vieraita kirkollisen maailman ulkopuolellakaan. Muistamisen teemat kattoivat koko keskiaikaisen yhteiskunnan.

Teema on tarkoituksellisesti laaja, jotta sen alle mahtuisi erilaisia tutkimusaiheita ja -aloja. Toivotamme Dies medievales -päiville tervetulleiksi sekä yksittäisiä esitelmiä että temaattisia sessioita teemaan liittyen. Esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi

  • Lähteisiin – Mikä on erilaisten lähteiden totuusarvo? Miten lähteitä/tietoa on säilytetty ja mistä syystä, kuka on säilyttänyt ja valikoinut? Missä niitä on säilytetty (yksityiskokoelmat vs. viralliset instituutiot)?
  • Medievalismiin – Mikä on keskiajan rooli nykyisin ja mihin sitä käytetään? Mikä on historiaa ja mikä pseudohistoriaa?
  • Tiedonvälitykseen – Miten tietoa välitettiin, missä ja miksi? Mitä kautta? Tiedonkulun kesto?
  • Tekstit – Mikä oli tekstintuotannon prosessien ja kiel(t)en rooli tiedonvälityksessä ja muistamisessa?
  • Mikä oli totuuden suhde muistamiseen ja tietoon?
  • Muistamiseen – Mikä oli muistamisen arvoista ja mikä ei? Kuka päättää, mitä muistetaan ja mitä ei?
  • Miten uutta tietoa rakennettiin ja suhteutettiin aiempaan tietoon?
  • Miten ja miksi keskiaikaisissa kulttuureissa uusiokäytettiin erilaisia vanhempia kirjasin- tai kuvatyyppejä, kierrätettiin eri aikakausien materiaaleja uusiksi esineiksi ja arkkitehtonisiksi elementeiksi
  • Miten tietoa menneisyydestä esitettiin visuaalisin keinoin?
  • Millaiset aineellisen kulttuurin ilmiöitä, kuten hautakiviä, kirkollisia tai maallisia rakennuksia tai suvun tai perheen perintökalleuksia, käytettiin muistojen vahvistamiseen ja jakamiseen?

Teemaan liittyvistä esitelmistä koostetaan vertaisarvioitu konferenssijulkaisu Miratorissa (Jufo 1). Myös esitelmät, jotka eivät suoraan liity teemaan ovat tervetulleita.