Kuvaaja: Hanna Oksanen

Lärarutbildningens databas FinTED

FinTED (Finnish Teacher Education Database)

Det nationella datalagret för forskningsinformation FinTED (Finnish Teacher Education Database) är en ny forskningsinfrastruktur för material som kan användas i forskning och utveckling på alla utbildningsnivåer. Grunden för datalagret är den nationella forskningsinformationen som samlats in i uppföljningsundersökningen (KASVU) av de som valts ut som studenter i lämplighetsprovet inom det pedagogiska området. FinTED bygger på principerna för öppen vetenskap, och den data som samlas in i datalagret är öppen för högskolor.  Arbetet med datalagret har påbörjats 2020.

Läs mer

Bild: Hanna Oksanen / Åbo Universitet kommunikation

Samarbetsuniversiteten inom datainfrastrukturen FinTED

Alla universitet i Finland med en lärarutbildningsenhet är involverade i samarbetet: Åbo universitet (ÅU), Jyväskylä universitet (JU), Helsingfors universitet (HU), Östra Finlands universitet (EUF), Laplands universitet (LU), Uleåborgs universitet (UU), Tammerfors universitet (TAU) och Åbo Akademi (ÅA). FinTED-datainfrastrukturen koordineras av Åbo universitet.