Kuvaaja: Hanna Oksanen

Opettajankoulutuksen tietovaranto FinTED

FinTED (Finnish Teacher Education Database)

Opettajankoulutuksen kansallinen tietovaranto FinTED (Finnish Teacher Education Database) on käynnistysvaiheessa oleva aineistotutkimusinfrastruktuuri, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa sekä opetuksen ja koulutusten kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. Tietovarannon perustan muodostaa Kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimuksessa (KASVU) kerättävät valtakunnalliset tutkimusaineistot. FinTED perustuu avoimen tieteen periaatteisiin, ja tietovarantoon kerättävät aineistot ovat korkeakouluille avoimesti käytettävissä. Työ tietovarannon parissa on käynnistynyt vuonna 2020.

Lue lisää

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

FinTED-aineistoinfrastruktuurin partneriyliopistot

Mukana yhteistyössä ovat kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö: Turun yliopisto (TY), Jyväskylän yliopisto (JY), Helsingin yliopisto (HY), Itä-Suomen yliopisto (ISY), Lapin yliopisto (LY), Oulun yliopisto (OY), Tampereen yliopisto (TAU) sekä Åbo Akademi (ÅA). FinTED-aineistoinfrastruktuuria koordinoi Turun yliopisto.