Verkkomainen rakenne tummalla pohjalla..

Ulkomaiset yritysostot ja poliittiset kostotoimet huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella

Suomen Akatemian rahoittama “Ulkomaiset yritysostot ja poliittiset kostotoimet huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella” (ForAc) -tutkimushanke käynnistyi vuoden 2020 lopulla. ForAc tutkii sitä, miten pienet avoimet taloudet voivat suojella huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiään ulkomaisilta yritysostoilta ja poliittisilta kostotoimilta, avoimen taloutensa säilyttäen.

Kysymyksestä on tullut erittäin ajankohtainen, koska viime vuosina on nähty valtioihin liittyvien organisaatioiden aktiivisia toimia kriittistä teknologista osaamista omaavien, tai keskeisiä kansallisia huoltovarmuustehtäviä hoitavien, ulkomaisten yritysten hankkimiseksi.

Hanke yhdistää innovatiivisella ja poikkitieteellisellä tavalla kolme tutkimusaluetta: huoltovarmuuden, taloudellisen valtiotaidon ja strategiset yritysostot. Näiden tutkimusalueiden välimaastossa on kriittisiä tietoaukkoja, joilla on kiireellisiä politiikkaimplikaatioita, joihin tämä hanke tarjoaa vastauksia.