Tree trunk and branches

Tervetuloa GreenPlace-hankkeen verkkosivulle!

Tervetuloa GreenPlace-hankkeen verkkosivulle!

Tutkimushanke Kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutukset osallistamalla ja 3D virtuaalimaisemia hyödyntämällä kartoitettuna
(GreenPlace) on Suomen Akatemian rahoittama (akatemiatutkija, hanke 321555). GreenPlace käynnistyi syyskuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2024 elokuun loppuun.

Kaupunkiluonto ja vihreä infrastruktuuri ovat merkittävässä roolissa tiivistyvien mutta elinvoimaisten ja ihmisten hyvinvointia edistävien kaupunkien suunnittelussa. Suunnittelussa on kuitenkin ensisijaisen tärkeää tietää, missä kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä hyötyjä (ekosysteemipalveluja) tarjoavat viheralueet ja -elementit sijaitsevat.

GreenPlace-tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää ja testata Suomessa ja Tanskassa kolmiulotteisia (3D) kaupunkimalleja, jotka mahdollistavat paikkasidonnaisen tiedon keruun kaupunkilaisilta uudella tavalla. Kehittyvät laserkeilaus ja fotogrammetriset menetelmät mahdollistavat virtuaalisten 3D-mallien tuottamisen ja yhdistämisen karttapohjaiseen internet-kyselyyn luoden ainutlaatuisen alustan kokemusperäisen tiedon kartoitukselle. Hankkeessa kehitetään myös analyysimenetelmiä 3D-maisemassa kerätylle osallistavalle paikkatiedolle. Lisäksi arvioidaan kehitetyn menetelmän mahdollisuuksia vuorovaikutteisen suunnittelu työkaluna.

Englanninkieliset sivut kertovat hankkeesta yksityiskohtaisemmin.

Banner image ”Tree” is licensed under CC BY-SA 2.0