Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa

Kolmivuotinen InnoPlay 2018–2021 -hanke liittyy käsityö- ja teknologiaoppimiseen (STEAM) varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää pedagogisia menetelmiä, joissa integroidaan käsityön, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla. Lapsen kiinnostuksen kohteista nousevaa oppimista edistetään monialaisena KÄSITYÖ/STEAM – teemaisena teknologian oppimiskokonaisuutena. Hankkeelle on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hanke on alkanut elokuussa 2018.