KAPPAS – KAUPPAPOLITIIKAN ASIANTUNTIJOITA JA OSAAMISTA SUOMEEN

KAPPAS – Kauppapolitiikan asiantuntijoita ja osaamista Suomeen

Hanke kumpuaa globaalin kaupan muutoksesta mikä on ollut ennennäkemättömän nopeaa ja moniulotteista 2010-luvulla. Digitalisaatio ja alustatalous ovat muuttaneet arvonluontia, arvoketjuja ja liiketoimintamalleja muokaten maailmakaupan luonnetta. Myös kehittyvien markkinoiden asema maailman kaupassa on vahvistunut ja kehittyneiden maiden supistunut horjuttaen perinteisiä maailmankaupan johtoasemia. Nämä muutokset ovat johtaneet avoimen markkinatalouden ja vapaakaupan kyseenalaistamiseen eri puolilla maailmaa.

Muutoksessa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa ja intensiivistä kauppapolitiikan seuraamista  Itämeren alueella sekä sen dynamiikkaan liittyvää osaamista. Tätä vaaditaan niin elinkeinoelämän  edustajilta    kuin    sinne    suuntaavilta    kauppatieteiden    opiskelijoilta.    Sekä    suomalainen  yritysmaailma että opiskelijat on saatava tietoisiksi muuttuvan kauppapolitiikan merkityksestä ja heille on tarjottava keinoja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla he pystyvät nopeasti reagoimaan  kauppapoliittisiin    muutoksiin    erityisesti     Itämeren    alueella.

KAPPAS -hanke käynnistyi loka-marraskuun vaihteessa 2019. Hanke on kolmivuotinen (marraskuu 2019 – lokakuu 2022) ja sen rahoittaja on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) säätiö.

Yhteydenotot

Anna Karhu
tutkimuspäällikkö
Pan-Eurooppa Instituutti
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
050 505 7868
anna.karhu@utu.fi