Kuvaaja: Hanna Oksanen

Z-sukupolven kieli-ideologiat: kielenrakennus tekstuaalisena performanssina (Kiera)

Z-sukupolven kieli-ideologiat: kielenrakennus tekstuaalisena performanssina

Z-sukupolven kieli-ideologiat: kielenrakennus tekstuaalisena performanssina (Kiera) on Emil Aaltosen säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke. Hankeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen kielivarannon tilasta kielenrakennuksen näkökulmasta. Kielenrakennus (Language Making, Krämer ym. 2022) tarkoittaa erilaisia – mm. ideologisia, poliittisia tai taloudellisia – koko ajan käynnissä olevia ja usein tiedostamattomia prosesseja, joilla kieliä erotetaan ja rajataan muista kuvitteellisista kielistä tai varieteeteista. 

Tutkimme kansainvälisestikin ainutlaatuisen aineiston avulla 2000-luvun alussa syntyneen Z-sukupolven kieli-ideologioita: analysoimme kevään 2022 ylioppilaskirjoitusten pakollisen äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen vastauksia (N = 27 141), joissa abiturienttien tehtävänä oli reflektoida näkemyksiään monikielisyydestä, suomen kielestä ja muista kielistä ja niiden oppimisesta. Sähköinen aineisto avaa koko Suomen laajuisen läpileikkauksen yhden ylioppilaskokelassukupolven tapaan hahmottaa ja arvottaa kieliä ja kielitaitoja. 

Lähestymme kirjoitustaidon kokeen vastauksia tekstuaalisina performansseina. Tekstit ovat esityksiä, jotka heijastelevat abiturienttien käsityksiä yhteiskunnan arvostuksista ja samalla tekevät näkyväksi globaalistikin levinneitä kielikäsityksiä ja kielten välille assosioituja hierarkioita. Projekti uudistaa suomalaista kielitieteen kenttää tuomalla kielenrakennuksen viitekehyksen osaksi kieli-ideologioiden tutkimusta. Projektin tulokset ennakoivat Kansalliskielistrategian mukaisesti tulevaisuuden kielitilanteita ja palvelevat suomalaista kielikoulutuspolitiikkaa ja koulutuksen järjestäjiä. 

Hankkeen johtaja: Hanna Lantto, hanna.lantto@utu.fi  

Hankkeen työryhmä: Maarit Berg, Riikka Iso-Ahola, Leena Kolehmainen, Saara Pietinen, Anna Ristilä ja Sara Routarinne 

Hankkeen rahoitus: Emil Aaltosen Säätiö 2023–2026 

Lähde: 

Krämer, P., Vogl, U., & Kolehmainen, L. (2022). What is “Language Making”?. International Journal of the Sociology of Language, 2022(274), 1-27. 

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä