NETGATE -projekti

NETGATE (Networked Gatekeeping 2019-2022) on Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen tutkimusprojekti, joka tarkastelee portinvartijuuden käytäntöjä sosiaalisen median verkostoissa.

Sosiaalisen median myötä informaatio leviää entistä nopeammin ja laajemmalle. Ihmisillä on entistä paremmat mahdollisuudet hankkia tietoa itsenäisesti, osallistua keskusteluun ja tuottaa sisältöä. Samalla kun perinteisen median portinvartijat kuten toimittajat, jotka ennen toimivat informaation välittäjinä, ovat väistyneet sosiaalisesta mediasta on informaation valikointi, muokkaaminen ja jakaminen siirtynyt tavallisille käyttäjille.

Tavat joilla informaatiota valikoidaan ovat usein hyvin kirjavia ja sosiaalisen median käyttäjille näkymättömiä. Erilaisilla alustoilla on omat sääntönsä ja käyttäjäyhteisöt myös kehittävät omia toimintatapojaan sen suhteen, millainen sisältö on hyväksyttävää ja ketkä saavat osallistua sen tuottamiseen. Tämä tutkimus paneutuukin siihen, miten tämän päivän suosituissa sosiaalisen median vertaisverkostoissa tuotetaan, jaetaan ja kontrolloidaan informaatiota, mitä nämä käytännöt merkitsevät yhteisön näkökulmasta ja miten niistä neuvotellaan käyttäjien kesken.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

  • keitä ovat sosiaalisen median portinvartijat
  • millaisia sosiaalisia informaation valikoimisen käytäntöjä sosiaalisen median ryhmissä käytetään
  • millaisia valtasuhteita muodostuu portinvartijoiden ja sosiaalisen median yleisön välille

Projektin vastuuhenkilö on tutkijatohtori Sanna Malinen.

Lisätietoa osallistujille sekä tietosuojaseloste.