Nuoret Tutkijat / Young Scientists 2020

MIKÄ? Nuoret Tutkijat -tapahtuma on vuosittainen Turun yliopiston biokemian laitoksen opiskelijaseminaari, jossa maisteri- ja diplomi-insinööriopiskelijat esittelevät lopputöidensä tuloksia suullisin esitelmin ja posterein. Tilaisuus on opiskelijoiden itsensä järjestämä.

MISSÄ & KOSKA? Tapahtuma pidetään tänä vuonna Zoom-järjestelmässä (telekonferenssi) ja kestää tiistaista perjantaihin 31.3.-3.4.2020. Sessiot alkavat joka päivä 8.30 (perjantaina 10.00). Osallistumislinkki: https://utu.zoom.us/j/736827174 (varalinkki https://utu.zoom.us/j/544266359).

KENELLE? Tapahtuma on suunnattu kaikille tieteestä kiinnostuneille, ensimmäisen vuoden opiskelijoista varttuneisiin tutkijoihin. Tervetuloa!

NT 2020 Aikataulu / Programme

Tiivistelmävihko 2020 / Abstract booklet 2020

Lehdistötiedotteet / Press releases

WHAT? Young Scientists event is an annual student seminar organized by Departent of Biochemistry. In the event, M.Sc. and M.Sc. (tech.) students presnt the results of their thesis work by oral presentations and posters.

WHERE AND WHEN? This year the event is held in Zoom system (teleconference) between Tuesday 31st March and  Friday 3rd April.  The sessions will start each day at 8.30 am (Friday at 10.00 am). Participation link: https://utu.zoom.us/j/736827174 (backup link: https://utu.zoom.us/j/544266359).

FOR WHOM? The Event is aimed for anybody interested in (bio)sciences. Welcome!