Elämää reunalla:

Elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen

Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen

Koulutuspolitiikan tutkimus hallintavallan näkökulmasta on yleensä keskittynyt tarkastelemaan politiikkadokumentteja, päätösasiakirjoja, strategioita ja ohjelmia. Politiikkojen vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään ja kokemuksiin on tutkittu vähemmän ja vaihtelevalla menestyksellä. Politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutukset eivät ole yksinomaan tavoitteiden mukaisia. Ei-aiottuja seurauksia voidaan jäsentää ”neuroottisen kansalaisen” käsitteen avulla. Hankkeessa analysoidaan, miten erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevat ihmiset kokevat elinikäisen oppimisen politiikan yksilöön kohdistuvat vaatimukset ja paineet itsensä jatkuvaan kehittämiseen, ja miten yksilöt käsittelevät ja suoriutuvat jatkuvan oppimisen vaatimuksista. Näitä kokemuksia, paineita ja huolenaiheita tutkitaan kolmen aineiston avulla: 6000 henkilön survey-aineistolla, 30 ihmisen haastatteluaineistoilla ja mediatekstiaineistolla.