Opetushallinnon tutkintoon ja lainsäädännön soveltamiseen valmentava koulutus

Haku auki

Koulutus mahdollistaa uuden lainsäädännön ja olemassa olevan lainsäädännön päivittämisen,
tukee lainsäädännöstä kiinnostuneita toimijoita sekä Opetushallinnon tutkintotentin suorittamista. Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista, päivittää lainsäädäntöön liittyvää tietoa ajantasaiseksi ja valmentaa opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen asiantuntijana toimii Esko Lukkarinen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • hahmottaa sisältökokonaisuuden ja tunnistaa olennaiset periaatteet ja lähtökohdat
 • tunnistaa tiedonlähteet tilanteiden hahmottamiseksi ja asioiden ratkaisemiseksi
 • osaa määritellä ja kuvata sisältöteemoihin liittyvät peruskäsitteet
 • tunnistaa toimintaa ohjaavan lainsäädännön merkityksen osana arjen toimintakäytäntöjä
 • tunnistaa oman osaamisen lähtökohdat ja kehittämiskohteet työtoiminnan kehittämiseksi tai tutkinnon suorittamiseksi

Koulutuksen materiaali jaetaan koulutustilaisuudessa osallistujille paperisena. Voit käyttää materiaalia tenttitilaisuudessa, mikäli olet suorittamassa Opetushallinnon tutkintoa. Materiaalin antaminen tai jakaminen toiselle henkilölle on kielletty. Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20 x 45 min) ja soveltavan tehtäväkokonaisuuteen liittyvän harjoituksen. Voit osallistua vuorovaikutteiseen koulutukseen verkon välityksellä tai saapumalla ICT-talolle Turkuun (Joukahaisenkatu 3-5, Turku). Koulutuksen sisältö:

 • Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
 • Opetustoimen hallinto
 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet).

Koulutuksen lähipäivät:

 • 12.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 14.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 25.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 27.4.2023 klo 16.00-20.00

Koulutus

 • vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla
 • tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä
 • valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.

 

Koulutuksen kesto 20 x 45 min, hinta 500 € (+ alv 24%)

Sitova ilmoittautuminen 3.4.2023 mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: täytä ilmoittautumislomake

Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille vahvistuksen koulutuksen alkamisesta ja ohjeet valmistautumista varten noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutukseen liittyen:

sari.koski@utu.fi tai 040 5495891

Tutkinnon suorittaminen

Opetushallinnon tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä.

Voit suorittaa tutkintotentit lähellä kotipaikkakuntaasi tai Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Annamme ohjeet tutkintotentin suorittamiseen koulutuksen alussa.