Plastlife

Plastlife-Muovien kestävä kiertotalous

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kiertotaloutta, muovien arvoketjua ja kierrätykseen liittyviä liiketoimintamalleja maantieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuksen empiirinen osa kohdistuu kasvi- ja puutarhatuotannossa käytettäviin muovimateriaaleihin ja niiden käsittelyyn. Millä edellytyksillä näitä materiaaleja voidaan muuttaa jätteenä käsiteltävistä uusioraaka-aineiksi? Mitä toimia tämä kestävyysmurros edellyttää?

Yhteistyössä muiden tutkimus- ja yrityskumppanien kanssa tutkimme kasvi- ja puutarhatuotannon muovien kestävää käyttöä ja kierrätettävyyttä, ml. eri muovimateriaalien kierrätys- ja käyttövaihtoehdot toisiomuovituotteiden raaka-aineina sekä mahdollisuudet korvata muovia muilla materiaaleilla ja/tai viljelytekniikoilla. Valotamme muovien arvoketjua ja pyrimme tunnistamaan muovimateriaalien keräyksen ja talteenoton sekä kierrätyksen ongelmakohtia. Järjestämme yhteistyössä muovin arvoketjun eri osapuolten kanssa yhteistyötilaisuuksia ja työpajoja, joissa keskustelemme ongelmista sekä mahdollisuuksista luoda kiertotalouden periaatteisiin pohjautuvia liiketoimintamalleja muovien keräyksen, kierrätyksen ja materiaaliprosessoinnin parantamiseksi sekä kierrätetystä muovista valmistettujen toisiomuovituotteiden käytön lisäämiseksi.

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen osaprojekti “Promotion of the recycling of agro-plastics; re-designing the value chain” on osa suurempaa, kansallista yhteistyöprojektia PlastLIFE, jonka tavoitteena on muovien kestävä kiertotalous Suomessa. Suomen Ympäristökeskus SYKE and Ympäristöministeriö koordinoivat PlastLIFE-projektia.

Osaprojekti saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta, Keskitien ja ProAgria Farman säätiöiltä sekä Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä. Toteutusaika 2023-2029.

Lisätietoa PlastLIFE projektista: https://www.materiaalitkiertoon.fi/en-US/PlastLIFE