Statsvetardagarna 2024

Åbo universitet 15-17 maj 2024

Statsvetardagarna 2024

Statsvetenskapliga föreningens årliga huvudevenemang, Statsvetardagarna, ordnas 15–17 maj 2024 vid Åbo universitet. Temat för evenemanget är demokrati, kunskap och expertis.

Att lösa moderna och komplexa problem förutsätter tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen och expertis. Kunskapsproduktion skiljer sig dock avsevärt från vad vi förväntar oss av demokratiska processer eller demokratiska system. Expertis och expertkunskap inom politiskt beslutsfattande innebär en lång rad frågor värda att undersöka. I grund och botten är expertis och forskningsinformation svåra att förstå, hierarkiska och exkluderande, attribut som vanligtvis inte anknyts till demokratiskt beslutsfattande. Detta väcker frågan om hur till exempel sådana demokratiska normer som jämlikhet och inkludering kan sammanbindas med expertkunskap. Hur kan vetenskapliga synpunkter hjälpa till att lösa och förebygga  samhälleliga kriser? Hur garanterar vi en mångstämmig offentlig och vetenskaplig debatt?

Vi inbjuder forskare som jobbar med förhållandena mellan demokrati, kunskap och expertis att presentera sina resultat från olika subdisciplinära och interdisciplinära perspektiv.

 

Kontaktinformation:

Mikko Leino, molein@utu.fi

Anna Kronlund, anna.kronlund@utu.fi