Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

Anmälning

Call for Papers:

“Call for Papers” för Statsvetardagarna 2024 har öppnats och kommer att vara öppen till fredagen den 19 april. Intresserade papperspresentatörer ombeds skicka presentationens titel och ett kort sammandrag till ledaren för den utvalda ”workshop” via e-post. Konferensens ”workshops” listas här. Observera att godkännandet av presentationer/uppsatser i ”workshop” i slutändan är upp till deras ordförande. Så kontakta gärna ”workshop” ordförande i god tid och fråga om möjligheten att delta i den.

Du kan anmäla dig till ESN Workshop via änmälningsformuläret för konferensen.

 

Anmälning

Anmälan till Statsvetardagarna 2024 har öppnat och är öppen till 30 april. Fyll i efterfrågad information noggrant vid registrering. Vid anmälan ska du även ange titel och abstract på din egen presentation/uppsats samt vilken ”workshop” du vill erbjuda den. Presentatörer bör registrera sig först efter att deras deltagande i ”workshop” har bekräftats. Deltagande i Statsvetardagarna är gratis för medlemmar i Statsvetenskapliga föreningen, studenter på grundutbildningen och ordförander i ”workshop”. Så se till att du har gått med i föreningen och betalat medlems- eller konferensavgiften senast den 30 april 2024.

För övriga är deltagaravgiften 100 € (avhandlingsforskare / doktorander) eller 120 € (övriga). Observera att du måste anmäla dig till middagen separat.

När du registrerar dig får du frågan om menyalternativet samt specialkost och eventuella allergier. Konferensmiddagen (64,50 €) betalas direkt vid registrering till middagen.

Du kan registrera dig till Statsvetardagarna genom att fylla i formuläret.

Du kan anmäla dig till mötesmiddagen genom att fylla i ett separat formuläret.