POLKU – Positiivisen lukijuuden kautta aktiiviseen lukijayhteisöön

POLKU-täydennyskoulutus antaa suunnan aktiiviseen lukijayhteisöön

 15 op / Pori, Rauma, Jyväskylä, Turku (lisäksi etäkoulutusmahdollisuus)

POLKU-täydennyskoulutuksessa vahvistetaan lukijuutta ja saadaan valmiuksia kielipedagogiikkaan, luovan kielellisen toimintaympäristön kehittämiseen sekä monikielisyyden ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen.

Koulutus perustuu kirjallisuuslähtöisiin ja kielellistä luovuutta hyödyntäviin työpajoihin, joissa opitaan vertaisilta ja kehitetään omaa opettajuutta. Hankkeessa käytettävät vuorovaikutukseen ja luovaan toimintaan kannustavat menetelmät edistävät lukemiseen sitoutumista ja yhdenvertaistavat lukijoiden asemaa lukijayhteisöissä. Työtavat ovat pääosin Suomessa tuntemattomia ja monimuotoinen työskentely (verkossa ja lähitapaamisissa) edistää jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammattiosaamista. Työpajoja toteutetaan säännöllisesti koko hankkeen ajan, tarvittaessa myös englanniksi ja limittäiskielisesti kaikki osallistujien kieliä hyödyntäen.

Koulutus alkoi syyskuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 loppuun. Koulutus järjestetään Porissa, Raumalla, Jyvässeudulla ja Turussa vertaisryhmissä  tai koronarajoitusten jatkuessa vaihtoehtoisesti verkko-opetuksena. Ainakin yksi ryhmä toteutetaan kokonaan verkossa. Tarvittaessa koulutus järjestetään yhden ryhmän osalta joko kokonaan tai osittain englanniksi.

Hankkeessa on viisi koulutusosiota (yht. 15 op), joissa on pienryhmätapaamisten lisäksi kaikille avoimia lähipäiviä (VESO-mahdollisuus). Pienryhmätapaamisten painopistealueet valitaan osallistujien tarpeiden mukaan ja niissä noudatetaan translanguaging-pedagogiikkaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuja suorittaa koko opintokokonaisuuden. POLKU-hankkeen keskeisenä tavoitteena on yhteistyön ja jakamisen edistäminen opettajien, koulujen ja kunnan toimijoiden kesken. Koulutus on osallistujille maksuton mutta edellyttää sitoutumista osallistumiseen.

POLKU-hanke edistää lukemisen, tekstinymmärtämisen ja tekstien tuottamisen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tuomalla opettajan lukijuuden kautta uutta pedagogiikkaa luokkiin, kouluihin ja erilaisiin oppimisympäristöihin – erityisesti monikieliset lapset ja perheet huomioiden.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama.